TNTT WEEKLY

Week of August 14th, 2017

Big image

Congratulations to Mid-Atlantic and Central Regions on your successful training camps!

Sa Mạc is over but the spirit and energy still resonate deep within the hearts of our participants. Sa Mạc Ánh Lửa 24 & 25 - Rockville, MD - Miền Trung Đông and Dấn Thân 18 & Tin Yêu 15, Lincoln, NE - Miền Trung -- brought to all the faith and selfless passion needed to share the love of Christ. Congratulations participants and may the love of Christ be a path leading you to holiness.

Good Morning Washington D.C.: Phóng Sự Đặc Biệt: Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Ánh Lửa 24 & 25

PROUD TO BE VEYM MEMBER

It is time to pay our membership fee $15.00. To pay it online, please follow instructions: https://drive.google.com/file/d/0B_R6O41YvUrWU2pEU1dYNUxyanM/view?usp=sharing


Thank you for your support and being VEYM member!

Big image

ĐỒNG TÂM SONGBOOK

“Đồng Tâm” - Sách lễ Song Ngữ Dành Cho Giới Trẻ rất phù hợp cho các hội trại, huấn luyện hay các dịp tĩnh tâm.


Với mục đích sử dụng trong Thánh Lễ song ngữ cho giới trẻ và thanh niên. Đồng Tâm bao gồm văn bản Thánh Lễ bằng tiếng Việt và Anh cùng với các bản thánh ca và kinh nguyện thường đọc.


Hãy mua ngay cho đoàn mình tại ocp.org/dong-tam

Big image

Các anh chị Huynh Trưởng ở Đoàn Thánh Tâm, GX Đức Mẹ La Vang - Portland, OR

Big image

WEEKLY GOSPEL LESSON

Big image

20th Sunday IN Ordinary Time

Lesson: Jesus Praises the Canaanite Woman’s Faith (Matthew 15:21-28)


Virtue to Practice: Perseverance

Big image

UPCOMING EVENTS

AUG 25TH

Lửa Hồng 23 | HLHT Cấp 1 | Auburn, WA | MTB | Contact: Tr. Hoàng Thanh Nam

Xuất Hành 3 | HLHT Cấp 2 | Ngành Thiếu Nhi | Auburn, WA | MTB

AUG 30TH

Tiberia 11 | HLHT Cấp 3 | Wichita, KS | MTR

SEP 1ST

Vươn Lên 34 | HLHT Cấp 2 | Ngành Ấu Nhi | Kerens, TX | MN | Contact: Tr. Nhật Kelvin

OCT 1ST

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Cầu Nguyện"

Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng - Tháng Mân Côi 2017

OCT 29th

Tiệc Tri Ân và Gây Quỹ Trụ Sở TNTT

Miền Trung Đông, Falls Church, VA | Contact: Tr. Hồ Tân Uyên tanuyenho@yahoo.com hoặc Tr. Vũ Cao Lập vucaolap@gmail.com

DEC 3RD

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Làm Việc Tông Đồ" - National Day of Apostolic Works

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông