water

Allemaal soorten water

De vochttest

In de eerste deelopdracht hebben we berekent hoeveel water we ongeveer per dag drinken. Normaal gezien moet je per dag ongeveer 1.5 liter water drinken. Van cafeïne houdende dranken drink je best niet meer dan een halve liter per dag. Deze soorten zorgen er namelijk voor dat je vlugger vocht gaat verliezen. Dranken waaraan zoetmiddelen of suiker zijn toegevoegd drink je met mate en niet elke dag. Alcoholische dranken zorgen niet voor extra vocht en rekenen we niet mee in de vochttest. Alcoholische dranken zorgen er voor dat jen et meer vocht gaat afscheiden.


Tips: hoe je de opname van water kunt stimuleren

1.voor elke maaltijd eerst een glas water.

2. een glas water drinken wanneer je elk uur het nieuws op de radio hoort.

3. soep als tussendoortje

4.thee, koffie tussendoor

5. een herinneringen steken in je gsm en om het uur een glas water inplannen.

Welk watertje voor de dorst ?

In deze deelopdracht hebben we de begrippen bronwater en mineraalwater besproken.


Wat is bronwater ?

- Natrimum gehaltes van fluor, natrium, magnesium, calcium, ijzer zijn wettelijk vastgelegd.

- Geschikt voor iedereen

- Wettelijk beperkt tot vermelding: geschikt voor de bereiding van babyvoeding.

wat is mineraalwater ?

- Concentratie aan mineralen moet constant blijven.

- De belangrijkste mineralen moeten op het etiket vermeld worden.

- Mag zich allerhande eigenschappen toedichten.

zuigelingen en zwangere vrouwen moeten het meest aandacht besteden aan het flessenwater dat ze drinken:

zuigelingen: ofwel nitriet kan leiden tot blauwzucht.

Ofwel fluor te hoge doses is schadelijk.

Ofwel sulfaat te hoge doses is schadelijk.

zwangere vrouwen: ofwel opgelet met hoger gehalte aan nitraat. Schadelijkheid bij hogere waarden.


Drinkwater een heerlijk geschenk

In deze deelopdracht kiezen we voor kraantjeswater.


Waarom kiezen we hiervoor ?

- goedkoper

- goed voor het milieu

- zuiver// altijd fris// streng gecontroleerd

- geen verpakkingen// altijd beschikbaar// gezond.

Waarom is water goed voor ons lichaam ?

- we moeten dagelijks ons lichaamsvocht aanvullen.

- we sterken ons afweersysteem en voorkomen ziektes.

- we ontdoen ons lichaam van afvalstoffen.

- regelen onze lichaamswarmte.

- transporteren vitaminen, voedingstoffen en andere miniralen.

De smaak van water

In deze deelopdracht hebben we water geproefd van water van verschillende merken om het verschil te kunnen achterhalen.

Hoe komt het nu dat de meeste mensen Chaudfontaine boven Spa verkiezen ?

wel Chaudfontaine heeft een heel goede minerale samenstelling en Spa heeft dat iets minder en dat smaken we ook als we van elk water proeven.

Bereken je watervoetafdruk.

In deze deelopdracht bespreken we de watervoetafdruk en de ecologische voetafdruk

Wat bereken je met je watervoetafdruk ?


Is een maat voor het watergebruik van een product, gemeten over de hele productieketen. De watervoetafdruk geeft dus een beeld van de hoeveelheid verborgen water in een product.

Wat betekent je ecologische voetafdruk ?

wil je een maaltijd met een lage milieu-impact, dan spelen verschillende factoren een rol: het energieverbruik, het waterverbruik, het grondgebruik, de verontreiniging bij de productie. De ecologische voetafdruk belicht verschillende milieufactoren en vormt een mooie aanvulling bij de watervoetafdruk.

tips: om je watervoetafdruk te verkleinen

1. biologische producten => minder pesticiden dus minder vervuiling van het grondwater.

2. minder vlees => dieren hebben meer voeding nodig voordat ze geslacht kunnen worden.

3. lokale seizoensgebonden producten => minder transport, minder verdamping van vocht tijdens transport

4. Minder bewerkte voeding: er is weel water nodig om alle basisgrondstoffen te verwerken naar het volgende porduct.

5. Gooi minder eten weg! in België is er een grote voedselverspilling.Bouw je eigen waterzuivering

In deze deelopdracht hebben we aan de hand van een paar proefjes de hoeveelheid pH, Nitriet, Nitraat en Hardheid bekeken bij gefilterd water en onzuiver water.

Besluit:

- Voordat het water gefilterd is bij pH is de waarde 6.0 na het filteren is die waarde hetzelfde gebleven.

- Bij Nitriet is de waarde na het filteren gestegen van 0.01 mg/l naar 0.05 mg/l.

- Bij Nitraat is de waarde voor het filteren 0.5 NO3 en na het filteren 1 NO3.

- Bij de hardheid is het voor het filteren 2°dh en na het filteren 8.5°dh deze warde is enorm gestegen.

- Na het filteren lijkt het water viezer en zij de meeste waarden ook gestegen, alleen pH is hetzelfde gebeleven.


Is de britafilter nu echt een wondermiddel ?

In deze deelopdracht hebben we aan de hand van een paar proefjes bekeken of de britafilter nu echt wel een wondermiddel is.


Hier hebben we ook de pH, Nitriet, Nitraat, hardheid en dichloor bekeken bij leidingswater en brita water.

Besluit:

- Bij het leidingswater is de pH waarde groter dan bij het brita water.

- De Nitriet waarde is gelijk gebleven.

- De waarden van Nitraat zijn ook gelijk gebleven.

- Bij hardheid hebben we een groot verschil tussen de waarden namelijk bij leidingwater > 14°d en bij brita water >3°d.

- De waarden van Dichloor zijn ook gelijk gebleven.

Zoals je ziet is er niet veel verschil tussen brita water en leidingwater het is allebij gezond alleen is brita water nog iets beter dan leidingwater.

Na als onze proefjes hebben we ook een verslag moeten schrijven over deelopdracht 7.

Resultaten voorstellen in een online flyer

In deze deelopdracht moesten we een eigen folder maken waarin elke deelopdracht aanbod komt. het is een infofolder dus vooral de resultaten komen er in aanbod eventueel kort vertellen hoe je de opdracht hebt uitgevoerd.


Menu met kookprincipes en technieken waarbij water een heel belangrijke rol speelt.

In deze opdrachten moesten we een paar pricipes en technieken uitvoeren. Maar omdat groep 1 bij Mevrouw Bolle hapjes moest maken voor Mevrouw Crevits hebben wij deze technieken en principes niet kunnen uitvoeren.


Chayenne Denys 4stw2 nummer: 4 io groep: 1