חשיפה לתכנית התקשוב הבית ספרית

קריית החינוך ע"ש דוד אלעזר מקיף ט' נאות אשלים וקריית גנים

Big image

למידה משמעותית - הערכה חלופית בהלימה לתכנית התקשוב הלאומית - התאמה למאה ה- 21

שיעורים מתוקשבים- שילוב פדגוגיה בסביבות מתוקשבות


קיימים שני סוגים של שיעורים מתוקשבים:.1 שיעור מתוקשב בסיסי המשלב אלמנטים של ידע, הבנה וביסוס. רמת תוכן.

.2 שיעור מתוקשב מיטבי המשלב אלמנטים של חקר. לומדים מתנסים ברמות גבוהות של חשיבה כמו השוואה הערכה ומסקנה.

מגוון כלים תקשוביים

ניתן לשלב בפעילויות השונות כלים טכנולוגיים רבים, להלן קישורים לכלים נבחרים:
Big image