Programma Open Data

Partos

Wat is Open Data?

Open data zijn ruwe, machineleesbare gegevens die realtime of tenminste periodiek toegankelijk worden gemaakt onder een licentie die hergebruik door derden (andere actoren in ontwikkelingssamenwerking, onderzoekers, ICT developers, journalisten, maatschappelijke organisaties) mogelijk maakt.


Binnen ontwikkelingssamenwerking is de IATI (International Aid Transparancy Initiative) ontwikkeld. IATI voorziet in een raamwerk waarbinnen data gedeeld kan worden. Wanneer deze data volgens de IATI standaard wordt gepubliceerd wordt deze vergelijkbaar, aggregeerbaar en traceerbaar. Partos zal met het programma Open Data ontwikkelingsorganisaties bekend maken met IATI en Open Data, kennis en vaardigheden omtrent IATI verbeteren en ondersteuning bieden het implementeren van de IATI standaard.


Doel Programma

Het doel van het programma Open Data is om ontwikkelingsorganisaties te stimuleren en ondersteunen bij het openen van hun data, in overeenstemming met de IATI standaard. Partos wil met dit programma, de kennis en ervaring over Open Data en IATI op efficiënte wijze beschikbaar maken voor alle organisaties, en tegemoet komen aan de beperkte capaciteit en middelen beschikbaar bij haar lidorganisaties voor het openen van hun data conform de IATI standaard.

Programma Activiteiten

Informeren en betrekken

- Algemene Open Data/IATI bijeenkomsten

- Informatieverstrekking over IATI en de daarbijhorende ontwikkelingen


Ondersteuning bij openen van data

- Seminars voor opstellen Implementatieplan en open informatiebeleid en het openen van de organisatie

- Technisch advies seminars

- Intervisiebijeenkomsten

- Opzetten helpdesk

- Intern technisch advies en begeleiding

- Pool van experts


Onderzoek en netwerkontwikkeling

- Open Data voor development Camp

- Onderzoek Open Data for Development

Partners

Open for Change

Voor de implementatie van het programma werkt Partos samen met organisaties en consultants verenigd in het netwerk van Open for Change. Het netwerk omvat zowel ontwikkelingsorganisaties als individuele professionals op het snijvlak van ontwikkelingssamenwerking en ICT, open data en sociale media.


AidInfo/IATI secretariaat (VK)

Development Initiatives/AidInfo voeren het secretariaat van IATI. In samenwerking met IATI zullen er train-the-trainers seminars gehouden worden om in Nederland gekwalificeerde IATI experts op te leiden.


Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken financiert het Open Data programma. In samenwerking met het ministerie en andere partijen worden er pilot projecten opgezet.