יוון העתיקה

החינוך הנוקשה בספרטה

כתבו כיצד מרגיש ילד צעיר אשר נשלח לגימנסיון בספרטה הקדומה.

צרפו תמונה ממאגר התמונות באינטרנט של יוון העתיקה כגון: האקרופוליס, הפוליס, האגורה, מפת יוון העתיקה, הפילוסופיים היוונים: אפלטון, סוקרטס, אריסטו, האלים היווניים, אדיפוס והספינקס ועוד.
יוון העתיקה