Communicatieproblemen

Communicatieproblemen door een beschadiging in de rechter hersenhelft


Bij een beroerte/beschadiging in de rechter hersenhelft kunnen


communicatieproblemen ontstaan. Soms vallen deze in eerste instantie

niet erg op. De bewoner spreekt vaak vlot en vloeiend, maar toch verloopt de

communicatie niet zoals vroeger. De bewoner is zich niet altijd bewust van

deze problemen die zich op verschillende manieren kunnen uiten.

problemen die op kunnen treden bij spreken

De bewoner maakt weinig oogcontact hierdoor lijkt het alsof hij niet

geïnteresseerd is in wat er vertelt wordt.

Het gezicht is uitdrukkingsloos. Gevoelens

van de bewoner zijn hierdoor moeilijker te herkennen.

De bewoner onderbreekt u terwijl u nog niet klaar bent met het

vertellen van uw verhaal. Hij heeft op dat moment niet in de gaten

dat dit niet gepast is.

De bewoner praat veel maar zegt weinig tijdens het vertellen kan hij

niet duidelijk maken waar het nu eigenlijk om gaat.

De bewoner maakt ongepaste grapjes.

Problemen met begrijpen kunnen zijn

De bewoner begrijpt niet wat het belangrijkste is van dat wat ik vertel.

De bewoner heeft moeite met het onthouden van dat wat er verteld

wordt.

Het volgen van een gesprek met meerdere mensen kost de bewoner

soms ook meer moeite.

In een drukkere omgeving met veel achtergrondgeluid

muziek of televisie heeft de bewoner meer moeite met het volgen van

het gesprek.

De bewoner vat figuurlijke taal letterlijk op. Bijvoorbeeld wanneer ik

het heb over het onderste uit de kan halen zal hij werkelijk op zoek

gaan naar een kan. Ook grapjes kunnen hierdoor moeilijker begrepen

worden.

De bewoner heeft moeite met het begrijpen van gezichtsuitdrukkingen

en lichaamstaal. De bewoner heeft moeite met het begrijpen van de toon van mijn stem.

Hierdoor kan het zijn dat ik geen antwoord krijgt op een vraag die wordt gesteld.

Bij het lezen kan het voorkomen dat een deel van de woorden

niet goed wordt gezien. Hierdoor zal de bewoner niet alle gelezen

informatie goed begrijpen.

Naast deze communicatieproblemen kunnen ook andere problemen

voorkomen zoals geheugenproblemen of problemen met aandacht en

concentratie.

wat kan een logopedist voor de bewoner betekenen

De logopedist kan oefeningen doen om de communicatieproblemen te

verminderen. Deze oefeningen zijn gericht op het gebied waarin de

communicatieproblemen zich bij de bewoner voordoen voorbeelden kunnen zijn:

*Begrijpen en uiten van taal.

*Emoties of gezichtsuitdrukkingen herkennen.

*Oogcontact maken tijdens een gesprek.

*Navertellen van een verhaal.

*Gebruiken van klemtoon tijdens het spreken.


Richtlijnen om de communicatie te verbeteren voor verzorgende/ famillie

Voor de verzorgende en familie verandert er waarschijnlijk veel in de communicatie met de bewoner.

Om deze communicatie gemakkelijker te laten

verlopen hebben ik een aantal richtlijnen voor u opgesteld.

* Neem de tijd voor een gesprek.

* Toon begrip voor de gevoelens en de moeilijkheden die de patiënt op

dit moment heeft. Laat duidelijk merken dat u de bewoner probeert te

begrijpen en dat u hem/haar steunt.

*Breng orde en regelmaat in de omgeving en bezigheden aan zodat de

bewoner een gevoel van veiligheid en zekerheid krijgt.

*Geef geen kritiek maar probeer de bewoner in de goede richting te

sturen.

*Wees eerlijk en zeg het als u de bewoner niet begrijpt.

* Neem het de bewoner niet kwalijk als de communicatie fout

loopt. De communicatieproblemen worden veroorzaakt door de

hersenbeschadiging en niet door onverschilligheid of onwil van de

bewoner.