שיטות להפרדת תערובת

השיטות הם:

· תערובת של מוצק שאינו נמס בנוזל: סינון (נייר סינון+משפך).

· תערובת של מוצק שנמס בנוזל: זיקוק.

· תערובת של שני נוזלים שאינם מתמוססים זה בזה: משפך מפריד (זאת בתנאי שהצפיפות של שני החומרים שונה).

· תערובת של שני נוזלים שמתמוססים זה בזה: זיקוק (זאת בתנאי שטמפרטורת הרתיחה של החומרים שונה מאוד).

הפרדת תערובת באמצעות סינון

שיטה זו מתאימה להפרדת תערובות לא אחידות של מוצק ונוזל או של מוצקים שונים.

התכונה המפרידה שבה משתמשים לצורך הסינון היא גודל הגרגירים.

חייב כלי שיש בו חורים הגרגירים הקטנים עוברים מהכלי המסנן לכלי שנמצא מתחתיו, ואילו הגרגירים שגדולים מדי כדי לעבור נשארים על הכלי

איך אפשר להפריד תערובת של מלח ופלפל