תחרות הכרזות

בנושא טיפוח סביבת חיים ירוקה ובריאה

הפיקוח על הוראת מדעי החברה מזמין אתכם לקחת חלק בתחרות הכרזות, המתקיימת זו השנה הרביעית.

התחרות מיועדת לתלמידי מדעי החברה (חט"ע), ותהווה תוצר מסכם של תהליך לימודי, חוויתי ויצירתי של לימודי הפסיכולוגיה החברתית.

מועד אחרון להרשמה: יום שלישי, יא חשוון תשע"ד, 15 באוקטובר 2013.

פירוט נוסף וטפסי הרשמה, כולל מחוון לבחינת הכרזה ולוחות זמנים, ניתן למצוא במסמך ההרשמה אשר נשלח אליכם בדוא"ל.

לפרטים, ניתן לפנות לניצה וינטר, מדריכה ארצית לפסיכולוגיה: nizawin@gmail.com

תחרות הכנת הכרזות כביטוי ללמידה משמעותית

הכנת הכרזות מזמנת הוראה ולמידה משמעותית, תוך שימוש באסטרטגיות למידה. כל זאת בפרויקט יצירתי שהוא בעל משמעות אישית וקולקטיבית, ברמת הזהות של הפרט, ושל החברה בה הוא חי.

הפרויקט מזמן התייחסות לקיימות כאל ערך תרבותי וכאל נורמה חברתית שנרצה להקנות לתלמידינו במסגרת הוראת מדעי החברה; פיתוח מודעות והבנה של חשיבות השיח החברתי בנושא קיימות; הטמעת יישומיות הטיפוח של מרחב חיים ירוק ובריא במערך של זהות התלמידים, הקניית ידע והבנה על תהליכי גיבוש ושינוי עמדות במסגרת הוראת הפסיכולוגיה ויישום הידע באמצעות עבודה יצירתית של בניית בנושא השמירה על סביבת חיים ירוקה ובריאה.


שמירה על סביבת חיים בריאה, צמצום הזדמנויות ואפשרויות לזיהום האוויר, המים, האדמה, ומרחב החיים שלנו.