Verbranding

uitleg

verbrandingsverschijnselen

spontane verbranding= ongewenste verbranding

kenmerken: Licht,Rook,Gloeien,Vonken,Brandgeur en Warmteontwikkeling

warmteontwikkeling kun je niet zien maar wel voelen

bij brand ontstaat koolstofdioxide en waterdamp

ook heb je vonken,rook,as en roet

rook is een mengsel van stukjes as en gassen.


een vlam= gloeiend gas

dit zie je goed bij een kaars.


bij verbranding kunnen drie soorten vlammen voorkomen.

gele,blauwe en ruisende vlammen.


brandbare stoffen verbranden alleen goed als er een goede zuurstoftoevoer is.

Branden en Blussen

voor een brand heb je 3 dingen nodig: hitte, een brandbare stof en zuurstof.

in de lucht zit maar 20% zuurstof. branden kun je daardoor ook blussen door het vuur van zuurstof te verwijderen. ook kun je water over het vuur gooien. net zoals zand, dit verlaagt de temperatuur. een benzine brand kun je niet blussen met water.

een ongewenste brand doven heet brandbestrijding.

Big image

Brandstoffen en Verbrandingsproducten

Brandstoffen en verbrandingsproducten

Bij een verbranding reageert een brandbare stof met zuurstof. Als reactieproducten ontstaan Oxiden. Zo ontstaat bij de verbranding koolstofdioxide. Dit is een oxide.

een oxide is een combinatie van het symbool met een O2. (SO2).

Big image

Aantonen van verbrandingsproducten

Als je een druppel water bij wit Kopersulfaat doet dan word het witte kopersulfaat waarmee het water vermengt is blauw. Dit is dus een reagens voor water of een andere naam daarvoor is een indicator. hier aan kun je zien dat water een verbrandingsproduct is van aardgas.


Als je koolstof verbrandt, dan ontstaat koolstofdioxide. Koolstofdioxide is een kleurloos en reukloos gas. Koolstofdioxide maakt kalkwater troebel. zo kun je zien dat koolstofdioxide een reagens is voor kalkwater.

Big image

Verbranding, Milieu en Gezondheid.

Bij onvolledige verbranding komt koolstofmonooxide vrij. dit is een gas die je niet kan ruiken, proeven of zien. het verlaagt de zuurstofopname in je bloed sterk. Dit maakt het een zeer giftig gas. het kan bijvoorbeeld vrij komen als een onvolledige verbranding ontstaat in een verwarmingsketel.


In grote steden komen veel uitlaatgassen vrij zo ontstaat er veel smog in de lucht. Ook komt Zwaveloxide en Stikstofoxide vrij uit fabrieken. Dit ontstaat bij de verbranding van stoffen zoals steenkool en bruinkool. Deze oxiden tasten de luchtwegen aan. Ook veroorzaken ze zure regen. Zure regen tast de natuur en gebouwen aan.

Big image