Praktika ettevõttes

Praktika eesmärgid

 • Omandada praktiline kogemus töökeskonnas.
 • Rakendada teoreetilisi teadmisi tööelus.
 • Õppida töötama kollektiivis.
 • Omandada teadmisi tööturu nõudmistest.


Praktika kestvus

6 nädalat

Teise kursuse kevadsemestril.

Praktika ülesanded

 • Ettevõtte töökorralduse ja struktuuriga tutvumine.
 • Arvutisüsteemide komplekteerimine.
 • Praktikaaruande koostamine.Praktikaks vajalikud eelteadmised ja oskused

 • Õpilane tunneb arvuti komponente ja nende omadusi.
 • Õpilane oskab töötada meeskonnas.
 • Õpilane suudab oma tööd analüüsida ja dokumenteerida.
Praktika õpiväljundid

 • Õpilane rakendab teoreetilisi teadmisi praktilistes ülesannetes.
 • Õpilane oskab töötada meeskonnas.
 • Õpilane omab reaalset töökogemust.