Meervoudsvormen

Zyra & Inge

de defenitie van Meervoudsvormen

Het meervoud van zelfstandig naamwoorden

de meervouds uitgangen

Basis:

  • -(e)n
  • –s
  • -eren


Voorbeelden:
- Paard-paarden
- Beker-bekers
- Eei-eieren


Apostrof:

  • -s
  • -'s


Voorbeelden:

- Shampoo-shampoos

- Baby-baby's


Trema:

-en.

-iën.

-ieën.


Voorbeelden:

- Financie-financiën

- Symfonie-symfonieën


Woorden op -s en -f:

  • -z
  • -v


Voorbeelden:

- Nies-niezen

- Zeef-zeven

Trema

-en.

-iën.

-ieën.


Voorbeelden:

- Financiën

- Symfonieën

Bronvermelding

Boek: practische schrijfgids