תרומת איברים

יובל מריים

תורמים ומצילים!


בישראל רק 4% חותמים על כרטיס "אדי"!

ורק ה -4% האלה מצילים חיים של אנשים אחרים!

ומה אם 96% האחרים שלא חתומים על כרטיס אד להצלת חיים?

אבל כאשר הם ניצבים במצב שהם צריכים תרומה הם מקבלים תרומה!


מה צריך לעשות מדינה ישראל במצב כזה?

להוציא חוק? או להתעלם?

במצבים כאלה אנחנו אלה שמשפיעים!

אז תזכור תרומת איברי מצילת חיים !!!

Big image