הגיינה , להיות נקי..

כיצד נשמור על ניקיון הגוף

Big image

איך נשמור על הגיינה ?

היגיינה אישית

היגיינה אישית היא פעולה שנוקט האדם על מנת לדאוג לבריאות גופנו באמצעות ניקיון המניעים לביצוע היגיינה אישית כוללים מניעת מחלות ריפוי מחלות

מידע על היגיינה

היגיינה בעברית געות היא שמירה על נקיון הגוף שמירה על היגיינה הכרכית למניעת מחלות רבות

שמירה על היגיינה מתבצעת ב שתי רמות

הסרה וארחקה של מיקרואוגניזמים מהגוף או מחפצים 1

מניעת זיהום הגוף או חפצים על ידי מיקרוקרניזמים

Germ Smart - Wash Your Hands!