LES DEIXALLES ESPACIALS

Perill: deixalles espacials!

NOM DEL MÈTODE: CABLE ELECTRODINÀMIC

PROBLEMA DE LES DEIXALLES ESPACIALS

Està clar que a tothom encara ens impressiona la posada en òrbita d’un satèl·lit. Veure l’enlairament d’un coet sempre ens crea la sensació d’admiració per la ciència humana. Això està bé, però tal i com ens recorda la llei de conservació de l’energia, res és gratuït. Un dels peatges qu hem de pagar, és l’augment constant de les deixalles espacials: satèl·lits que ja no funcionen, parts d’altres naus, peces inservibles, deixalles de les estacions espacials… Tot això, representa un problema de seguretat per les noves missions, però també planteja una hipòtesi: si ens preocupa la contaminació de la Terra, ens hauria de preocupar la de l’espai que l’envolta.
Big image

EXPLICAIÓ DEL MÈTODE ESCOLLIT PER RESOLDRE EL PROBLEMA

El mètode que he escollit per resoldre el problema de la deixalleria espacial podria ajudar de la manera següent:

El cable aprofita el magnetisme terrestre per a arrossegar els trossos de deixalles espacials i poder reduir-ne la velocitat. Així les restes desorbitarien per arribar a l'atmosfera terrestre, on es desintegrarien.

Big image

PROMOTORS D'AQUEST MÈTODE

El principal promotor d'aquest mètode és Japó.
Big image

AVANTATGES I INCONVENIENTS DEL MÈTODE ESCOLLIT

AVANTATGES: Amb aquest projecte podem ajudar en la neteja de la contaminació espacial, i així tenir, un espai més net.


INCONVENIENTS: Amb aquest projecte ens gastariem molts diners.

Big image

OPCIONAL: COST APROXIMAT DEL PROJECTE

El cost aproximat del projecte seria molt car.
Big image