Leereenheden 6.2

20-03-2014

Wat hebben we gedaan

Meetbaar

Acceptabel

Realistisch

Tijdsgebonden

Twee doelstellingen:

1. Financiële doelstelling

Meer omzet

3 niveaus; Strategisch, Tactisch, Operationeel

Omzet is geen winst

Waar kan je meer omzet op maken? (Tactisch niveau)

Idee word uitgevoerd op de werkvloer (Operationeel)

2. Logistieke doelstelling

Logistiek heeft te maken met goederenstroom en de effectiviteit.

De 3 r’s (rente, ruimte, risico) hebben te maken met bezuinigen.

Met handheld word je werk efficiënter

Door investeren kan je ook bezuinigen

Beschrijf een bedrijfsdoelstelling van zowel financieel en logistiek

www.carrieretijger.nl

Specifiek:

We willen graag de verkoop van wijn en glaasjes water koppelen. In plaats van €3.50 voor een glas wijn betalen mensen nu €4.00 maar dan krijgen ze er wel een glas water bij. Om dit doel te bereiken moet wel iedereen goed meewerken. Dit gebeurt uiteraard in het restaurant zelf. De veranderingen vinden plaats vanaf mei 2014. We willen graag meer omzet.

Meetbaar:

We willen ongeveer even veel wijn gaan verkopen maar de omzet zal door de prijsverhoging meer worden.

Acceptabel:

Willen de medewerkers mee werken aan deze prijsverhoging en heeft de manager hier ook genoeg inspraak over?

Realistisch:

Dit doel moet heel haalbaar zijn omdat het water er bij geen extra kosten zijn voor ons.

Tijdgebonden:

We beginnen per 1 mei 2014 met deze verandering. Of het idee werkt dat gaat blijken na de eerste meting.