עשרת הניסיונות של אברהם

שרי עקרה, אברהם נושא את הגר לאישה