Andmeanalüüs (MS Excel)

Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasium

Andmekogumismeetodid

Enne töötlemist on vaja koguda andmeid. Järgnevas videos tutvute erinevate andmekogumismeetoditega.


Vaadake videot "Andmekogumismeetodid" ning vastake küsimustele.

Enesekontrollitest: http://LearningApps.org/display?v=pb0raa9r301

Andmekogumismeetodid
Üldkogum ja valim

Andmeanalüüs

Enne andmete analüüsi vaadake ära video "Andmeanalüüs"


Enesekontrollitest: http://LearningApps.org/display?v=postdb65301

Andmeanalüüs

Andmetabeli korrastamine

Vaadake videoõpetust ning korrastage andmetabel.

Andmetabel:

Andmetabeli korrastamine MS Excel 2010

Andmeanalüüs: arvnäitajad

Vaadake videojuhendit ja analüüsige andmeid.


Fail analüüsiks:

Andmeanalüüs: arvnäitajad (2)

Andmeanalüüs: diagrammid ja sagedustabelid

Vaadake videojuhendit ja looge diagramme.


Fail diagrammideks ja sagedustabeliks:

Andmeanalüüs - diagrammid (MS Excel 2010)
Andmeanalüüs: sagedustabelid, pivot (MS Excel 2010)