Reeglid käitumiseks internetis

Meelespea meie klassi õpilasele

 • Ma ei jaga oma paroole teistega.
 • Ma ei laima internetis teisi.
 • Ma ei tee varikontosid.
 • Ma ei avalda veebis oma aadressi, telefoninumbrit ja finantsandmeid.
 • Ma ei pildista ega lindista kedagi luba küsimata.
 • Ma mõtlen ja valin hoolega, milliseid pilte ja videosid sobib üles laadida.
 • Ma login alati oma keskkonnast välja peale kasutamist.
 • Ma teavitan täiskasvanut, kui kedagi kiustakase internetis.
 • Ma räägin mõne täiskasvanuga, kui keegi käitub internetis minuga ebameeldivalt.
 • Ma mõtlen ja valin hoolega, keda võtan sotsiaalses võrgustikus endale sõbraks.
 • Ma järgin autorikaitse seadusi.
 • Ma olen ettevaatlik enda kohta infot jagades. Lähtun põhimõttest - mida vähem, seda parem.
Big image