משפחת החשמונאים

מגישים: ענבר סלע, אוהד רבינוביץ', אורי שוחט ואושר אברהם

משפחת החשמונאים

החשמונאים היו משפחה גדולה אשר הנהיגה את היהודים והנהיגה את המרד הגדול נגד הסלווקים. הם היו שושלת גדולה אשר הבולטים בהם היו מתתיהו הכהן שמעון בן מתתיהו יוחנן הורקנוס ואלכסנדר ינאי ואשתו שלומציון אלכסנדרה.

מהלך

תוצאות

בקרב אלעשה יהודה המכבי נהרג וצבאו הובס,מאולם אחי יהודה יונתן ושמעון אירגנו מחדש את צבא המורדים והמשיכו במלחמת גרילה (מלחמה קשה מאוד עם הרבה הרוגים) ברום הארץ,ששיאה בקרב שהתחולל ב-157 לפנה''ס, בו הוכה צבאו של בכחידס והשליטה ביהודה חזרה למעשה לידי החשמונאים, אף כי טרם השתלטו באותו שלב עלך ירושלים האימפריה הסלווקית הוחלשה, הסלווקים חידשו את אחיזתם ביהודה ובירושלים, במקביל לאחיזתם של החשמונאים שם,אך שלטונם של הסלווקים לא האריך ימים, בגלל סיכסוכים פנימיים בחצר הסלווקית. ותוך שנים ספורות התחילה זליגה איטית של הריבונות מהאימפריה הסלווקית לידי היהודים, עד אשר קיבלו היהודים בחזרה הכרה רשמית כאוטונומיה שהלכה והתרחבה עם הזמן.

השלכות

ההשלכות הראשונות של מרד החשמונאים והצלחתם השפיעו על ההיסטוריה הקרובה. על פי המקורות היהודיים הקדומים שאבו אנשי המרד הגדול, כמאיים שנים לאחר מכן, אמונה ובטחון לעמוד כנגד האימפריה הרומית מהצלחתם של החשמונאים.

ההשלכות האחרות היו שבקרב מתו אלפי אנשים משני הצדדים ולכן אף אחד לא ממש ניצח.

Big image
Big image
ימי החנוכה - בית חשמונאי