עשר המכות

מגישים: דולב עבודי ויואב גל

שני המשפטים אשר מופיעים גם בהגדה וגם במקרא

הציטוט הראשון: "ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם." (שמות פרק א' פסוק ז').

משפט זה מראה את קצב ההתרבות המהיר והעצום של עם ישראל.

חמשת הפעלים שמופיעים במשפט זה מעצימים ובאים להדגיש את קצב ההתרבות המהיר של עם ישראל.

הציטוט השני: "הבה נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו, ועלה מן הארץ." (שמות פרק א' פסוק י')

ההסבר: פרעה חושש מהתרבותם של בני ישראל כי מספרם יהפוך להיות גדול ממספרם של המצרים,.כמו כן, פרעה מפחד שבני ישראל יצטרפו לאויבהם של מצרים, יפגעו במצרים ויגרשו אותם מארצם. החשש השלישי והאחרון של פרעה הוא שבני ישראל יעזבו את מצרים ואז הוא יאבד את עבדיו. פרעה ניסה תחבולות ולהרוג בעורמה גזרות על עם ישראל ובכך, משנה את מדיניות הידידות בין מצרים לבין העם הזר, שהוא עם ישראל.

איך חוגגים אצלנו את חג הפסח

דולב- אנחנו עושים אריחה חגיגית כל המשפחה.

כאשר קוראים את כל המכות אנחנו אומרים כל מכה ושופכים יין לתוך קערה על כל מכה.

יואב- אנחנו עושים ארוחה חגיגית כל המשפחה

וכאשר קוראים את המכות אנו מכניסים את האצבע ולכוס יין על כל מכה.

מכות מצריים

המכה הכואבת ביותר

Big image

המכה העשירית והקשה ביותר

מכת דבר

מראה המקום של המכה בתנ"ך : פרק ט' פסוקים 1-7.

"ויעש יהוה את הדבר הזה ממחרת וימת כל מקנה מצרים וממקנה בני ישראל לא מת אחד" ( פסוק 6 )

תיאור המכה והנזק שגרמה : ה' פונה למשה ואומר לו לגשת לפרעה בפעם החמישית ולבקש ממנו לשחרר את בני ישראל ממצרים . משה מתרה בו שאם לא ישלח את עם ישראל, ה' יכה אותו במכת דבר. בפעם הזאת אומר משה את דבריו בתקיפות בדיבורים קשים, משום שפרעה כבר הכיר כי דבר ה' מתקיים במלואו, ובכל זאת הוא מקשה את ליבו . במכה זו מתו כל הבהמות של המצרים באחת, סוסים, חמורים, גמלים, בקר, וצאן, לעומת זאת מבהמותיהם של ישראל לא מת אף בהמה . מכה זו פגעה בבעלי החיים בחקלאות ובאדם-בימים ההם לא היו עדיין מכונות ומכוניות . שוורים, פרות וחמורים, שמשו לחרישה, לדיש והובלה. סוסים היו כלי תחבורה חשוב למרחקים ארוכים. פרות סיפקו חלב ובשר, והצאן - בגדים.

תגובת פרעה : פרעה שולח אנשים לבדוק אם החיות של בני ישראל לא מתו ושבני ישראל לא נפגעו מהמכה ואכן אף חיה לא מתה ובני ישראל אינם נפגעו מהמכה ,פרעה כועס וה' מקשה את ליבו שוב ופרעה מסרב ולא שולח את העם. "וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד ויכבד לב פרעה ולא שלח את העם"(פרק ט' , פסוק 7).

המסקנות מן המכה :

במכה זו משה שוב הולך לפרעה ומבקש ממנו לשחרר את העם ומזהיר אותו כי אם יסרב ה' ישלח בו את מכת הדבר , ה' מקשה את ליבו של פרעה שוב ופרעה לא שולח את בני ישראל . בנוסף במכה זו כל הבהמות של המצרים מתו והמצרים נפגעו אך לעומתם עם ישראל לא נפגע וה' הפלה אותם לטובה.

מכת חושך

מראה המקום של המכה בתנ"ך : פרק ז' 26-פרק ח' 12.

"ויט אהרון את ידו על מימי מצרים ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים" ( פרק ח' פסוק 2 ).

תיאור המכה והנזק שגרמה : ה' פונה למשה ואומר לו לגשת לפרעה ולבקש ממנו לשחרר את בני ישראל ממצרים .

משה מתרה בו שאם לא ישלח את העם ה' ישלח בו את מכת צפרדע , ומתאר לו שהצפרדעים יהיו : ביאור, במיטתו , בביתו , בבית עבדיו וכו'. במכה זאת, התמלאה כל ארץ מצרים בצפרדעים. אהרון הוא זה שביצע את המכה : אהרון נוטה את ידו במטה על הנהרות , על היאורים ועל האגמים במצרים ומן המים החלו לעלות צפרדעים והצפרדעים התפשטו לאט לאט בכל ארץ מצרים. מכה זו פגעה בסביבה ובאדם-במצרים. הצפרדעים היו בבתיהם של המצרים, במקורות המים של המצרים וכו'.

תגובת פרעה: פרעה מבקש ממשה ומאהרון להסיר את המכה ממנו ומעמו ואומר שהוא ישלח את העם לזבוח לה'.

המסקנות מן המכה:

במכה זו משה שוב הולך לפרעה ומבקש ממנו לשחרר את העם ומזהיר אותו כי אם יסרב ה' ישלח בו את מכת הצפרדע, במכה זו פרעה מבקש ממשה ומאהרון להסיר את המכה והוא ישלח את העם לזבוח לה'. כשפסקה המכה פרעה משנה את דעתו ומסרב שוב לשלוח ולשחרר את בני ישראל ממצרים.