Tim Berners-Lee

Ffeil o ffeithiau

Cefndir a Bywyd Cynnar

Cafodd Tim Berners-Lee ei eni ar yr wythfed o Fehefin 1955, yn Llundain yn Lloegr, ac mae yn nawr yn 58 mlwyd oed. Ei enw llawn ydy Sir Timothy John Berners-Lee, ac roedd o'n un o pedair plant Conway Berners-Lee, a Mary Lee Woods. Roedd ganddo dau frawd ac un chwaer o'r enw Peter, Michael ac Helen. Chafodd ei chodi gyda chrefydd o 'Anglican', ond roedd wedi newid i fod yn 'Unitarian' ar ol iddo gadael y coleg.

Yn ei blynyddoedd cynnar aeth i Ysgol Gynradd 'Sheen Mount', yn Llundain. Ac yna, yn ystod y blynyddoedd rhwng 1969-1975, aeth i Ysgol Emmanuel, yn de-orllewin Llundain. Ar ol gadael Ysgol Emmanuel, aeth i Coleg y Frenhiness yn Oxford, o 1973-1976. Ac ar ol Graddio roedd ganddo gradd cyntaf mewn Ffiseg. Ei swydd Cyntaf ar ol iddo graddio o'r Coleg oedd fel peiriannydd mewn cwmni o'r enw Plessey 'Comunications' yn Poole. Yn 1978, gadawodd Plessey, ac ymunodd cwmni D.G yn Nash, Dorset. Wnaeth ef datblygu syniad y we yn mis Mawrth, 1989, ac yn mis Tachwedd cafodd y syniad ei gyflwyno.

Tim Berners-Lee (M.I.T.), father of the World Wide Web...