Legend Eesti esimesest kaevust

HITSA konkurss 201572016

Loovtöö

Legend Eesti esimesest kaevust
Big image

Teema põhjendus

Tahtsime teha animatsioonfilmi. Tegelaskujud olid valmis tehtud. Meil oli filmiidee valmis mõeldud ja meie poolt valitud teema tundus huvitav.

Töökäik ja koostöö

1) Idee mõtlemine. (12.01.16).

2) Tegelaste tegemine (19.01.16).

3) Tegelaste animeerimine (26.01-16.02).

4) Tekstide välja mõtlemine (23.02.16).

5) Video töötlus (23.02-26.02).

Big image

IKT vahendid

AnimaatorDV - kasutasime seda piltide tegemiseks.

Movie Maker - filmi montaažiks

smore.com - kasutasime arengumapi koostamiseks.

Big image