עשרת הדיברות

שמות: גל גולדמן וליאור אליאס כיתה: ח-6

ענן מילים

Big image

תמונת משה

Big image

פתקיות של עשרת הדברות

Big image

דיבר והסברו "לא תרצח"

Big image