" ירושלים של זהב "

מלים ולחן: נעמי שמר

מציגים:

עמי ותמי, צילי וגילי

כתה: ו'2

בי"ס: הצליל

יישוב: מעלה השיר

ירושלים של זהב - עפרה חזה

השיר: "ירושלים של זהב"

מבטא את הקשר בין העם היהודי לארץ ישראל בתקופה שלפני מלחמת ששת הימים, כאשר העיר לא היתה מאוחדת וחצויה לשניים. לאחר איחוד העיר נוסף בית לשיר המבטא את השינוי בעקבות שחרור העיר העתיקה.

הקשר שלנו לירושלים בעקבות השיר

השיר מסמל עבורינו את איחודה של ירושלים ואת הקשר והאיחוד שלנו כעם אחד-העם היהודי בארץ אחת-ארץ ישראל עם עיר בירה אחת-ירושלים.

תמונות המביעות את הרעיון המרכזי בשיר