Euthanasie

Het beëindigen van het leven!

Wat is euthanasie?

Euthanasie is; te definiëren als de beëindiging van het leven van een ongeneeslijk zieke patiënt op zijn uitdrukkelijk en herhaaldelijk geuit verzoek, op grond van de ondraaglijkheid en de uitzichtloosheid van lijden, waarbij de patiënt deze beslissing in vol bewustzijn en uit vrije wil en overtuiging heeft genomen.


Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek. Dit betekend dat de patiënt om euthanasie vraagt en iemand anders de euthanasie uitvoert. Volgens de Nederlandse wet mag alleen de arts euthanasie uitvoeren!

Vormen van euthanasie:

Vrijwillige Euthanasie; het toepassen van euthanasie met uitdrukkelijke en geldige instemming van de betrokkene.

Onvrijwillige Euthanasie; het toepassen van euthanasie zonder uitdrukkelijke en geldige instemming van de betrokkene.

Passieve Euthanasie; euthanasie door het niet of niet meer toepassen van levensverlengende middelen en handelingen.

Actieve Euthanasie; euthanasie door het toepassen levens verkortende middelen en maatregelen.

Positie van de verpleegkundige bij euthanasie; samenwerking met de arts

- Formulier Verzoek Richten Aan kunsten op verpleegkundige deur patiënt familie.

- Euthanasieverklaring Verplicht BIJ comateuze patients en pg patients.

- De patiënt in Staat de eigentijd zul te bepalen.

- Kunst mag de stellen vraag VOOR euthanasie Actie Alleen uitspreken Tegen de verpleegkundige voldaan toestemming van de patiënt.

- Geen toestemming? Dan has de verpleegkundige Geen verder aandeel hierin.

- Wel toestemming? Signalerende en bemiddelende functions.

- Je Kan ALS verpleegkundige / arts weigeren Deel te nemen Aan besluitvorming en Uitvoering van euthanasie. ALS ZE niet Akkoord Gaan Dan are ZE WEL Verplicht Hun standpunt to the patient te vertellen.

Verplichtingen bij euthanasie:

- Een getekende euthanasieverklaring.

- Een ziektestatus van de cliënt (met diagnose, datum eerste verzoek cliënt, vervolggesprek en aangeboden alternatieven).

- verklaring van een andere, medebeoordelende arts die geen formele samenwerkingsrelatie of familie relatie met de arts mag hebben.

- Het verzoek tot aflevering van het middel waarmee de euthanasie zal worden uitgevoerd.

- De aflevering van het middel waarmee de euthanasie zal worden uitgevoerd (levering door apotheker).

- Schriftelijke verslaglegging van de wijze van euthanasie en de gebruikte middelen.

- Na Het Overlijden van de patient dient de arts tijdig de Gemeentelijke lijkschouwer te waarschuwen; checklist GGD nl Kan de begrafenisondernemer pas inschakelen when de officier van Justitie Het Lichaam vrijgeeft.

Anne van Heijster pleegt op 18 september euthanasie