חיפש אתונות מצא מלוכה

נועם שפיגלמן

ואז שמואל אמר לשאול להתקיף את עמלק

עיניים גדולות

אני חושב שיש לשאול עיינים גדולות מכיוון שמתי שהרג את עם עמלק לא הרג את החיות והבהמות כי רצה אותם לעצמו. והנה לינק להוכחה ך>https://www.youtube.com/watch?v=78wlNFHFT7U

המלכת שאול למלך

אני חושב ששאול הוא חמדן

מכייון ש: אחרי המלחמה עם עמלק אז הוא רצה ולקח את השלל והבהמות לעצמו

אני חושב ששאול מתרץ תירוצים

מכיון ש:אחרי ששמואל בא אילו ואמר לו שחטא הוא אמר שעם ישראל אמר לו וגם אמר שרצה לזבוח עם זה לה"