Continuïteit van zorg: Overdragen

Verbeterplan: Daniel, Karolina, Nicole, Filiz 75VB1508AI

Probleemstelling

Continuïteit van zorg tijdens de middag overdracht is niet gewaarborgd.


Waarde

’Continuïteit van zorg op de afdeling is gewaarborgd tijdens overdracht momenten’’

Standaard

3 overdracht momenten en rapportages.

Criteria (RUMBA):


 • Binnen 1 week is tijdens de overdracht de continuïteit van zorg gewaarborgd op de afdeling door minimaal 2 medewerkers die op de afdeling blijven.
Big image

Verzamelen van gegevens

 • In laten vullen van enquetes bij collega's
 • Observeren van de overdrachten
 • Interview houden met collega's
 • Inventariseren van klachten van de zorgvragers

Toetsen werkelijke en wenselijke situatie

Werkelijke situatie:

 • Er is op dit moment geen toezicht op de afdeling gedurende de overdracht.


Wenselijke situatie:


 • Er is tijdens het overdraag moment toezicht op de afdeling.

Conclusie

 • Er is geen toezicht op de afdeling gedurende de overdracht. Geen continuïteit van zorg.
 • Meer klachten door zorgvragers en familie omdat er geen medewerkers aanwezig zijn gedurende 30 minuten.

Veranderplan


 • Tijdens de middag overdracht gaat 1 persoon overdragen de rest blijft op de afdeling.
 • Zo nodig vraagt de medewerker van de avonddienst om verduidelijking van de dagdienst.
 • Na 1 maand evalueren van de doelstelling en zo nodig aanpassen.