eea grants

Implicare primaria Iasi in programe culturale

Apelul Coerent vizeaza stimularea cooperarii dintre entitatile publice si cele private (incluzand aici si sectorul non-profit) si sprijinirea masurilor care au in vedere imbunatatirea accesului la servicii publice, la formare, la retele de schimb de experienta, precum si participarea societatii civile la procesul de decizie. Reprezentanti ai autoritatilor locale, judetene, regionale si sau nationale si ai sectorului privat si societatii civile vor dezvolta, in parteneriat, cel putin 15 metodologii, instrumente, proiecte, planuri de actiune sau planuri de dezvoltare locala, alte masuri menite sa asigure internalizarea valorilor si practicilor anti-discriminatorii si incluzive, bazate pe principiul egalitatii de sanse etc. in lucrul cu in folosul grupurilor dezavantajate.. Promotorii de Proiect eligibili sunt entitati publice sau organizatii neguvernamentale din Romania. In cazul in care PP este o entitate publica, trebuie sa fie, de asemenea, ordonator de credite. Un PP poate sa trimita o singura aplicatie in cadrul acestui apel.

Programe pentru sustinere istoria minoritatilor

Natiunea culturala se afla intr-un raport ideatic foarte apropiat cu grupul etnic. Deosebirea dintre cei doi termeni este legata de faptul ca o natiune tinde sa formeze si de cele mai multe ori formeaza un stat propriu (statul national), in timp ce grupul etnic este doar parte a unei entitati statale si se poate situa intr-un raport de inferioritate sau subordonare fata de grupul dominant. in acest caz, putem vorbi de minoritati etnice sau minoritati nationale. O particularitate importanta a procesului de formare a natiunilor europene este caracterul conflictual al acestuia, in nenumaratele spatii de contact etnic, au existat foarte multe cazuri in care geneza unor natiuni a avut loc la concurenta cu alte proiecte nationale, de pilda, natiunea macedoneana versus natiunea bulgara (vezi studiul de caz). La inceput de parere ca popoarele mici ar trebui doar sa obtina autonomie in cadrul frontierelor existente. Aplicarea dreptului la autodeterminare la Congresul de Pace de la Paris a fost determinata de schimbarile din ultimele luni ale razboiului, inclusiv interventiile presedintelui american Woodrow Wilson, fara a se tine cont de opiniile deseori indreptatite ale statelor invinse. detalii

Testarea planurilor de actiune, planurilor de dezvoltare locala, programelor, proiectelor, metodologiilor, instrumentelor etc. dezvoltate in cadrul proiectului in scopul combaterii reducerii discriminarii inegalitatilor este o activitate obligatorie in cazul fiecarui proiect. Activitatile ce vor fi finantate in cadrul proiectelor vizeaza punerea in valoare a patrimoniului cultural si natural, amenajarea zonelor de protectie a obiectivelor de patrimoniu, precum si crearea infrastructurii pentru digitizarea resurselor culturale. Programul doreste sa sustina activitati de conservare si promovare a patrimoniului imaterial al comunitatilor etnice si culturale, inclusiv a populatiei rome.

Programe eea grants

Proiectul istoria minoritatilor o abordare cultural artistica a diversitatii este initiat de primaria Iasi in parteneriat cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi si Asociatia Pro Roma si este finantat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein si Guvernul Romaniei. Proiectul, ce a debutat in decembrie 2014 si care se implementeaza pe o perioada de 11 luni, are ca obiectiv general Sporirea dialogului cultural prin intelegerea diversitatii culturale iar ca obiective specifice Consolidarea accesului publicului larg la cultura minoritatilor si Determinarea unei mai bune intelegeri a diversitatii culturale locale, inclusiv a culturii minoritatilor si consolidarea dialogului intercultural. Ca si activitati curente, echipa manageriala se afla in faza de pregatire necesara implementarii proiectului, parcurgand etapa de monitorizare si evaluare a managementului proiectului, de promovare a activitatilor proiectului si diseminarea rezultatelor. in paralel, se pregateste punerea in scena a celor doua spectacole de teatru din cadrul proiectului: Restitutio Benjamin Fondane si Fereastra. Referitor la activitatile viitoare, proiectul isi propune sa realizeze o cercetarea istorica a minoritatilor din Iasi si sa organizeze un festival al diversitatii culturale sub egida: Comunitatile se prezinta. viziteaza

Activitate primaria Iasi

Dupa razboiul din 1877-1878 cand Romania obtine independenta,este obligata de marile puteri prin tratatul de pace de la Berlin sa modifice acest punct pentru a oferii statutul de cetatenie si neortodoxilor,in special turcilor si tatarilor,foarte numerosi in Dobrogea. Minoritatile isi construiesc partide,isi deschid scoli cu predare in limba materna,sunt reprezentate in parlament. In perioada interbelica minoritatile reprezinta 28% din populatia tarii,cei mai numerosi fiind maghiarii,evreii si germanii. Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Ele sunt inzestrate cu ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte unele fata de altele in spiritul fraternitatii. Cam asa proclama primul articol din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, adoptata la 10 decembrie 1948 la Paris de catre Adunarea Generala a Natiunilor Unite.

Cum se pot accesa aceste fonduri diversitate?

Aceste programe eea grants ofera finantare pentru 16 state membre UE din Europa Centrala, de Est si de Sud. Un buget de 1,79 miliarde de euro a fost alocat in cadrul granturilor acordate de SEE si Norvegia pentru perioada de programare 2009-2014. In ultimii ani, discutia despre multiculturalism s-a transformat in disputa. Multi lideri politici europeni marcanti s-au grabit sa declare sfarsitul multiculturalismului si esecul unor politici sociale care s-au dezvoltat in acest sens. Exista si voci contrare care considera ca doar un anumit tip de multiculturalism trebuie criticat in masura in care impune limite stricte traditiilor culturale minoritare si prea putine punti de legatura intre ele.

Activitati de tip retea, destinate facilitarii schimbului si transferului de bune practici,combaterii practicilor discriminatorii, excluziunii sociale si economice a grupurilor defavorizate, precum si promovarii diversitatii si intelegerii interculturale, inclusiv seminarii, conferinte, ateliere de lucru, vizite de studiu etc. Sesiuni de instruire adresate grupurilor tinta eligibile, in vederea modernizarii sectorului public si cresterii accesibilitatii acestuia pentru grupurile vulnerabile, sau care sa raspunda nevoilor de sprijin ale entitatilor private, inclusiv non-profit. Dezvoltarea de structuri formale sau non-formale de cooperare la nivel local, regional, national, cu scopul de a contribui la procesul de luare a deciziilor si sau la identificarea de masuri, instrumente etc. care sa fie puse in aplicare in scopul combaterii inegalitatilor sociale. istoriaminoritatilor.ro

Incepand cu secolul XIX odata cu aparitia natiunilor,statele europene se confrunta cu o problema majora,si anume minoritatile. Natiunea reprezinta o populatie compacta cu trecut istoric comun,care vorbeste aceeasi limba si are aceleasi idealuri istorice. O trasatura importanta a natiunii o reprezinta componenta religioasa.Cei care nu au aceste trasaturi,in special aceeasi religie cu populatia majoritara sunt discriminati.In Romania problema minoritatilor incepe odata cu constitutia din 1866 (Carol I) Potrivit articolului 7 dreptul la cetatenie revine doar persoanelor ortodoxe.Aceasta prevedere se rasfrangea negativ in special asupra evreilor concentrati puternic in zona Moldovei.

Tag: istoria minoritatilor fonduri diversitate mai mult