יערות הגשם

כריתת יערות הגשם

מאת: פאולי יעל ואלון

יצור הנייר גורם לעלמות יערות הגשם.

בני האדם כורתים את העצים בלי לדעת שהם פוגעים בעצמם ובכול העולם .יערות הגשם הנם מקום המחיה לכשני שלישים ממיני חיות והצמחים על פני כדור הארץ. בכל שנה אובדים כ-200 אלף קילומטרים מרובעים של יערות הגשם. כריתת עצים פוגעת בפוריותה של הקרקע מכיוון שללא צמחייה הקרקע מתייבשת. כמו כן, ללא שורשי העצים, אין מה שיצמיד את הקרקע למקומה והיא נסחפת בגשמים והולכת לאיבוד.

Big image
נייר