חופש המצפון

עדן לפיד

הגדרה

חופש המצפון היא זכות מרכזית מבין זכויות האדם וחירותיו, הקובעת שכל אדם רשאי להחזיק בערכים ודעות התואמים את מצפונו. הוא עוד קובע כי לכל אדם הזכות לבחור בין טוב לרע בעיניו ולפעול בהתאם להחלטה (בתנאי, כמובן, שזה במסגרת החוק הבינלאומי והחוק של המדינה בה הוא נמצא). הפעולות שנגזרות מזכות זו הן אקטיביות - לבצע ולפעול על פי הערכים והאמונות אך גם פאסיביות - לא לבצע פעולות מסוימות מכיוון שהן סותרות את אותו עולם ערכים.

חופש המצפון בישראל קיבל ביטוי במגילת העצמאות: "מדינת ישראל... תקיים שוויון זכויות חברתי גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות;"