יום כיפור

עבודה בתרבות ישראל חגים ומועדים (מועד)

יום הכיפורים:

הוא אחד ממועדי ישראל כבר מתקופת המקרא. יום זה נחשב ביהדות לאחד הימים המקודשים ביותר בלוח השנה העברי, ובאופן פופולרי נחשב ליום "המקודש ביותר".

יום הכיפורים חל בעשרה בתשרי ובמוקדו עומדות התשובה והסליחה, ועל פי ציווי התורה נדרש להתענות בו עינוי הנפש. ביום הכיפורים אנו מתאבלים ומתענים על מנת לכפר על החטאים שלנו ומתנצלים על מעשינו הרעים ביום הכיפורים נהוג שכל אדם מעל גיל 12 (נקבה)מעל גיל 13 (זכר) צריך לצום ולשמור את יום הכיפורים (לא להתרחץ, לא לגעת בחשמל, וללכת לבית הכנסת להתפלל).

לפני יום הכיפורים אנו נוהגים לעשות כפרות

כפרות- הוא מנהג יהודי עתיק שנערך בערב יום הכיפורים . על פי המסורת, מסובבים תרנגול מעל ראשו של כל יהודי ומבקשים שהתרנגול ילך למיתה, ותמורתו ילך האדם לחיים טובים ולשלום. לאחר מכן נמסר התרנגול לשחיטה, וניתן לרוב כצדקה לעניים, או נפדה בכסף הנמסר לעניים, ונקרא "פדיון כפרות". יש כאלה המקיימים את המנהג בדג או בירק או בכסף במקום בתרנגול.

ביום זה הכבישים ריקים בדרך כלל הילדים נוסעים באופניים.

שיר אדון הסליחות , איזי וחנן בן ארי .... השיר יספר....

חנן בן ארי & איזי - אדון הסליחות

תעודת זהות למועד:

ג. (רומי)

-שם המועד: יום הכיפורים


-אנו מציינים יום זה משום שאנו רוצים לכפר על חטאינו ולבקש סליחה מאלוהים ומהמשפחה והחברים ולעשות חשבון נפש עם עצמנו על מעשינו ולסלוח לאחר ולפתוח דף חדש עם כולם.


-המנהגים שנוהגים לעשות בביתי הם :לצום,לא לגעת בחשמל ולא להתרחץ


-יום הכיפורים הוא יום בעל תפקיד מיוחד.


-המועד הזה עוזר לי לפתוח דף חדש ולהתנקות מחטאי וממעשי הרעים .(ליאן)

-שם המועד:יום הכיפורים.


-אנו מציינים את יום זה משום שאנו רוצים לכפר על מעשינו הרעים, לפתוח דף חדש, לעשות חשבון נפש מה אני צריך לתקן בהתנהגותי ומה לא.


-המנהגים שנהוגים לעשות בביתי הם: לצום, לא להתרחץ, לא לגעת בחשמל, לא להיות בטלפון, ללכת לבית כנסת...


-התשובה הנכונה היא שחג זה נועד לציין אירוע היסטורי מסוים.


-המרכיב הזהותי שלי הוא שביום הזה אני פותחת דף חדש ומתקנת את כל הטעויות שעשיתי עושה עם עצמי חשבון נפש..(שובל) -שם המועד: יום כיפור


-אנו מציינים את יום זה משום שאנחנו פותחים דף חדש לכבוד השנה החדשה אנו עושים חשבון נפש ומבקשים סליחה...


-מנהגי המועד הם:

הדלקת נרות חג - בימי הביניים היו פוסקים שקבעו שיש להדליק נרות ביום הכיפורים כמו בערב שבת, מכיוון ששם נוסף של החג הוא "שבת שבתון".

צום ותענית - המצווה היסודית ביום זה, על פי ההלכה, היא מצוות צום ותענית. מטרת הצום אינה כתובה במפורש בתורה, אך נראה שהיא מהווה תנאי הכרחי לכפרת האדם. דינו של מי שאינו מתענה הוא עונש כרת, שעל פי חלק מן הדעות משמעותה אובדן חיי העולם הבא. על פי הוגים מסוימים, מטרת הצום אינה לגרום סבל לאדם כמקובל בתרבויות מסוימות, אלא לשחרר אותו ממגבלות הגוף ולנסות לעשות אותו דומה למלאכים שאין להם צרכים גופניים, כדי שיוכל להתרכז בעבודה הרוחנית של היום.

סעודה מפסקת - בט' בתשרי לקראת הצום מצווה לאכול סעודה מפסקת. בתלמוד ממליצים להכין ארוחה טובה ודשנה, ונאמר שם שמי שמרבה לאכול בערב יום הכיפורים מעלה עליו הכתוב כאילו צם יומיים, תשיעי ועשירי.

איסור מלאכה - על פי התורה חל ביום כיפור איסור לעשות כל מלאכה, בדומה ליום שבת.

תפילות - במהלך יום כיפור נוהגים להתפלל בבית הכנסת רוב שעות היום ולהתעטף בטלית בכל התפילות. התפילות ביום הכיפורים:
כל נדרי – נאמרת לפני תפילת ערבית. בתפילה זאת מתירים את הנדרים של השנה החולפת ומתחילים את יום כיפור.
ערבית – קבועה בכל יום.
שחרית – קבועה בכל יום.
מנחה – קבועה בכל יום.
מוסף – תפילה שבה מפרטים את סדר העבודה ביום כיפור בבית המקדש. נוהגים לכרוע ברך ולהשתחוות בעת תיאור הכריעות שנעשו בשלבים שונים של העבודה.
נעילה – מסמנת את סופו של יום כיפור ובה מבקשים המתפללים: "פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה יום". תפילת נעילה מבטאת מאמץ אחרון לבטל כל גזירה רעה אפשרית לקראת סופו של יום הכיפורים. התפילה מסתיימת במוצאי יום הכיפורים בתקיעת שופר ארוכה.

וידוי דברים – חשבון נפש - אחד המנהגים המרכזיים ביום כיפור הוא וידוי דברים – חשבון נפש כללי שבו מתוודה האדם על חטאיו לפני האלוהים ומכיר בהם. הוידוי הוא חלק מתהליך התשובה שכולל:
חרטה על החטא – יסוד נפשי
עזיבת החטא – יסוד מעשי
קבלה לעתיד שלא לחזור על החטא – יסוד רוחני
תפילת הוידוי של יום כיפור מסודרת ומנוסחת לפי סדר האלף-בית: אשמנו, בגדנו, גזלנו. עם זאת, רבים מוסיפים לתפילה את חטאיהם האישיים. נהוג להתחיל בווידוי כבר בתפילת המנחה שלפני יום כיפור והיא חוזרת בכל תפילה מתפילות יום כיפור.

חשבון נפש בין אדם לחברו - על פי חז"ל, האל אינו סולח על עבירות שבין אדם לחברו אלא אם כן, האדם פייס את חברו וריצה אותו. כתוצאה מכך, לקראת יום כיפור נוהגים אנשים לבקש סליחה איש מרעהו.

כפרות - יש הנוהגים, כהכנה ליום כיפור, לסובב תרנגול מעל לראש ולומר "זה התרנגול ילך למיתה ואני אלך ואכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום", ולבסוף לשחוט אותו ולעשות ממנו ארוחה לעניים. היום רבים נוהגים לסובב כסף סביב הראש ולתת אותו לצדקה.

בגדי חג לבנים - נוהגים ללבוש בגדים לבנים כסמל לטהרה. יש הסוברים כי מקור המנהג הוא בבגדיו הלבנים של הכהן הגדול שהיו מיוחדים לעבודת יום הכיפורים.

תקיעת שופר - בסוף תפילת נעילה, במוצאי הצום, תוקעים בשופר כדי להודיע לציבור על תום הצום. התקיעה בשופר היא זכר לתקיעת השופר שנהגו לעשות בסוף יום כיפור בעבר, כך הודיעו על שחרורם של עבדים לחופשי בתום שנת היובל.


-כן, מציינים את מועד זה בביתי לפני שמתחיל יום הכיפור אנו עושים סעודה מופסקת ואז מתחיל הצום אנו הולכים לבית הכנסת מתפללים וסוף התפילות נפגשים כל החברים ומדברים מסתובבים בשכונות ואחר מכן חוזרים הביתה לישון בבוקר הבנים הולכים לבית כנסת אני יוצאת ונפגשת עם החברות אחר כך חוזרת הביתה והולכת עם אמא שלי לבית הכנסת לאחר מכן יוצא יום כיפור חוזרים הביתה ולאחר הצום... אוכלים.


-התשובה הנכונה היא- הוא יום בעל תפקיד מיוחד.


-יום הכיפורים מרכיב בזהותי בכך שאני בחורה מאמינה ששומרת שבת והאמונה באלוקים חשובה לי המחילה ביום זה בעלת משמעות רבה בשבילי חשבון הנפש ופתיחת דף חדש.


ד. יום הכיפורים חל ב- י' בתשרי.

מועד זה הוא היום הקדוש ביותר בלוח השנה העברי. זהו יום כפרה, ולפי המסורת, אם ביום זה אדם מתחרט על מעשיו בכנות, מבקש סליחה ומתכוון לשנות את התנהגותו - חטאיו מתכפרים ונמחקים.