ארבע מידות באדם-מידת עם הארץ

מגישות- אורי גיא, עמית דבוש, רום קריקלר והראל שושן

שלי שלך, ושלך שלי--עם הארץ

מידת עם הארץ היא מידה אשר מופיעה במסכת האבות ואומרת שמה שלי שלך ומה ששלך שלי. מידה זו מציינת שאנשים מתחלקים עם אנשים אחרים ברכושם האישי.

חברת האוטובוסים אגד ודן:

חברת האוטובוסים אגד ודן כוללת מספר רב של אנשים הפועלים בחברה, לכל אחד יש תפקיד שונה בכל אחת מחברות אלו, למרות השוני הרב בתפקידים כל פועל מקבל סכום כסף חודשי (משכורת חודשית) שווה לכל לשאר העובדים בחברה.