TNTT WEEKLY

Week of May 8th, 2017

Big image

RELAY ADORATION IN SOUTHERN REGION

Chương trình Chầu Thánh Thể tại Miền Nam đã bắt đầu tại Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Oklahoma City vào cuối tuần ngày 7 tháng 5 Năm 2017 vừa qua. Xin tất cả cùng hiệp ý cầu nguyện và nếu được, tới tham dự những buổi Chầu Lượt kế tiếp.

Big image
 • Ngày 12 Tháng 5 - Đoàn Thánh Linh, Dallas, TX
 • Ngày 21 Tháng 5 - Đoàn Kitô Vua, Fort Smith, AR
 • Ngày 28 Tháng 5 - Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Oklahoma City, OK
 • Ngày 1 Tháng 6 - Đoàn Thánh Tâm, Port Arthur, TX
 • Ngày 4 Tháng 6 - Đoàn Nữ Vương Hòa Bình, Houston, TX
 • Ngày 11 Tháng 6 - Đoàn Saviô, Houston, TX
 • Ngày 18 Tháng 6 - Đoàn Đức Mẹ La Vang, Albuquerque, NM
 • Ngày 25 Tháng 6 - Đoàn Kitô Vua, Houston, TX
 • Ngày 29 Tháng 6 - Đại Hội Nghĩa Hiệp Kỳ III, Houston, TX
Big image

5TH SUNDAY OF EASTER - MAY 14TH, 2017

 1. Explore It! Jesus comforted the disciples by asking them to have faith in Him and in God. He reassured them of the heavenly goal. And now He offered his disciples the great union in the Eucharist so that they can carry His work and do greater work with the Holy Spirit.

 2. Connect It! As we await for Pentecost, we are reminded that Jesus is our only way to heaven. He is inviting us to come and unite with Him and the Father at every mass when we celebrate the Eucharist, the source and summit of our lives.

 3. Reflect It! Do you hear God’s loving instruction whenever you to to Mass? Whenever you read the Bible or pray? What instructions are you hearing? Are you willing to carry them out?

 4. Live It! As Catholics, we strive to understand God’s will every day. Demonstrate your true self by showing God’s love to others wholeheartedly and sincerely.

 5. Remember It! “I am the way and the truth and the life.” (John 14:6)

OH YES, I'M JUMPING FOR JOY!

Big image

CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG!

FR. JOSEPH QUANG VAN TRAN

Xin cảm ơn Cha Giuse Trần Văn Quang đã đón nhận vai trò và trách nhiệm Tuyên Úy để hướng dẫn các em Đoàn TNTT Lê Bảo Tịnh - Harrisburg, PA trở nên những vị thánh của Giáo Hội. Nguyện xin Anh Cả Giê su chúc lành và trả công bội hậu cho những hy sinh và đóng góp của Cha. Xin Chúc Mừng!

Big image
Big image

UPCOMING EVENTS

May 26th

Chuyên Đề: Lãnh Đạo & Sinh Hoạt | Rockville, MD | MTĐ | Contact: Tr. Hồng Nhung

May 27th

Samaritanô 62 | Huấn Luyện Trợ Tá | Walnut Grove, CA | MTY | Contact: Tr. Kim Nguyệt

Jun 1st

Damas 19 | HLHT Cấp 1 | Goshen, MA | MĐB| Contact: Tr. Sam Trần

Jun 2nd

Samaritanô 61 | Huấn Luyện Trợ Tá | Goshen, MA | MĐB| Contact: Tr. Sam Trần

Jun 17th

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Rước Lễ" - National Day of Adoration

Jun 28th

Tiberia 10 | HLHT Cấp 3 | Honolulu, HI | MTY

Jun 29th

Xuất Hành 60 | HLHT cấp 1| Honolulu, HI | MTY

Xuất Hành 61 | HLHT cấp 2 | Ngành Ấu Nhi | Honolulu, HI | MTY

Jun 30th

Samaritanô 64 | Huấn Luyện Trợ Tá |Honolulu, HI | MTY

Jul 13th

Xuất Hành 57 | HLHT Cấp 1 | King City, CA | MTY | Contact: Tr. Đinh Kim Nguyệt

Xuất Hành 58 | HLHT Cấp 2 | Ngành Thiếu Nhi | King City, CA | MTY

Jul 20th

Xuất Hành 28 | HLHT Cấp 1 | Anaheim, CA | MTN/LDNS | Contact: Tr. Jimmy Lâm-Mỹ


Rạng Đông 39 | HLHT Cấp 1 | Knoxville, TN | MDN | Contact: Tr. Trung Quân

Đuốc Hồng 10 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Knoxville, TN | MDN

Jul 27th

Hội Nghị Huấn Luyện Viên | Oakland, CA

Aug 9th

Ánh Lửa 24 | HLHT Cấp 1 | Annapolis, MD | MTD | Contact: Tr. Nguyễn Hồng Nhung

Ánh Lửa 25 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Annapolis, MD | MTD

Aug 10th

Dấn Thân 18 | HLHT Cấp 1 | Lincoln, NE | MTR | Contact: Tr. Nguyễn Minh Nghiệm

Tin Yêu 15 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Lincoln, NE | MTR

AUG 25TH

Lửa Hồng 23 | HLHT Cấp 1 | Auburn, WA | MTB | Contact: Tr. Hoàng Thanh Nam

Xuất Hành 3 | HLHT Cấp 2 | Ngành Thiếu Nhi | Auburn, WA | MTB

Aug 30th

Tiberia 11 | HLHT Cấp 3 | Wichita, KS | MTR

SEP 1ST

Vươn Lên 34 | HLHT Cấp 2 | Ngành Ấu Nhi | Kerens, TX | MN | Contact: Tr. Nhật Kelvin

Oct 1st

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Cầu Nguyện"

Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng - Tháng Mân Côi 2017

Dec 3rd

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Làm Việc Tông Đồ" - National Day of Apostolic Works

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông