שנת שמיטה

מהות, מקורות מידע ועוד.

מידע כללי בנושא שנת שמיטה

ביהדות, שנת שמיטה הוא שמה של השנה השביעית במחזור של שבע שנים. בשנה זו מצווה עם ישראל לקיים את מצוות השמיטה - לשבות מחלק גדול מהמלאכות בשדות חקלאיים בארץ ישראל ולהפקיר את הפירות לכל המעוניין לקוטפם. שנת השמיטה מלווה גם במצוות שמיטת כספים, ובמצוות הקהל. במשנה ישנה מסכת העוסקת בשנת השמיטה והלכותיה - מסכת שביעית.

שנת השמיטה התקיימה בשנת תשע"ה אשר החלה ב 25. בספטמבר 2014 בראש השנה. {מתוך ויקיפדיה}.

Big image
Big image
שנת שמיטה

בשנת שמיטה העצים הופכים להפקר....כיצד ניתן לראות בכך ברכה וערך?

בשנת שמיטה העצים ופרים הופכים הפקר, כלומר מותרים לכל, שכן אסור לסחור בהם.

על כן כל אחד ואחד יכול לבוא לקטוף ולאכול.

ניתן לראות בכך חשיבה חברתית, ניסיון לשוויון ועוד ערכים חברתיים חשובים.

תודה על הקריאה-ניצה גרבר.