מיידעון חודש אוקטובר

"אחרי החגים יתחדש הכל יתחדשו וישובו ימי החול ..."

פתחנו את החודש בבחירות למועצת התלמידים !

ברכות לזוכים !!!

בחטיבת הביניים