WTO (World Trade Organization)

Who, what and when

Big image

Hvem er de?

WTO er en global organisation, som står for World Trade Organisation, som efterfølger for GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).

WTO har 153 medlemmer pr. 10. februar 2011. Flere nye medlemmer er på vej, herunder Rusland, Kazakhstan, Serbien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Vanuatu, Samoa og Yemen. De fire største WTO-medlemmer er EU, USA, Kina og Japan.

Hvad laver de?

Formålet med WTO er at lette handlen med varer og tjenesteydelser og skabe faste rammer for producenter, eksportører og importører. Centralt for dette arbejde er WTO´s handelsaftaler, der er forhandlet og godkendt af alle landene i organisationen. Der foregår således løbende handelsforhandlinger mellem medlemslandene. De kæmper for at der ikke skal være told i medlemslandende og derefter verden, da det bremser økonomien og udkonkurrer andre landes udbydelser.

Hvornår blev de stiftet?

WTO blev oprettet i 1995.