היסטוריה, זה קול הסיפור! 9 תש"ף

מאי 2020

שלום למורים להיסטוריה

במידעון מאי שפניכם שני עניינים עקריים:


1. ריכוז כל ההנחיות בנוגע להתאמת הלמידה וההיבחנות לאור מגפת הקורונה.

2. ציון אירועי 75 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה (בחזית אירופה).


יודגש:

אין בגיליון זה שום הנחיה חדשה שלא אמורה להיות מוכרת לכם מזה כמה שבועות. המדובר אך ורק בריכוז הנחיות שניתנו בעבר, כדי להקל עליכם לשמור את הדברים בקישור אחד.


על אף שספק אם הגיעה עת הסיכומים, וכולנו מקווים שהמשבר הזה מאחורינו ולא נצטרך להתמודד עם גל נוסף של התפרצות, הרי ניתן כבר לראות דפוסי תגובה למשבר הזה:

- אתם המורים שהתגייסתם במהירות שיא לשנות את אופן ההוראה - ללמד מרחוק, לזמזם עם התלמידים במקום לראותם פנים מול פנים, להמציא את עצמכם מחדש כמורים מרחוק.

- צוות ההדרכה שלנו שהמשיך לעבוד למרות שרשמית הוצא לחופשה כפויה. מיפה צרכים. הכין חומרי לימוד, התגייס לצלם שיעורים עבור המורים והתלמידים המצויים בבידוד כפוי.

- הנהלת המשרד שפעלה ללא לאות, במציאות בלתי מוכרת ובלתי צפויה, במטרה למצוא פתרונות יצירתיים ללמידה, להיבחנות, לאתגרים הרבים העומדים לפנינו.


נכון, לא פעם חווינו בלבול ומבוכה, הנחיות סותרות ותחושת תסכול. אבל כל אלה לא נבעו מחוסר מקצועיות אלא מהמציאות שהשתנתה חדשות לבקרים. מחקרים שונים בעולם הפיקו תוצאות סותרות - ילדים לא נדבקים, ילדים כן נדבקים; ילדים לא מדביקים, ילדים כן מדביקים; נית להדביק רק עם יש סימפטומים, ההדבקה המשמעותית מתרחשת לפני הופעת הסימפטומים; מי שנדבק עלול להידבק שוב, מי שנדבק לא ידבק שוב.


העולם למד את המגיפה, ואנו למדנו כיצד להתנהל בתוכה. בפעם הבאה (ורק שלא תבוא, בבקשה!!), כבר נדע להתנהל טוב יותר? לא בטוח. יתכן שנאלץ להתמודד גם בעתיד עם איום לא מוכר, ונלמד הכל תוך כדי תנועה.


ותוך כדי - חווינו אירוע היסטורי! בעצמנו!! העולם ידע מגיפות רבות בעבר. אבל זו הפעם הראשונה (ונקווה שהאחרונה) שכל העולם מתמודד יחד עם מחלה אחת.


דבר אחד בטוח -

לכולם כוונות טובות.

כל אחד עושה כמיטב יכולתו.

וכל אחד מאיתנו יודע, שאם רק היו נותנים לו להחליט... הוא היה עושה את זה טוב יותר מבעלי התפקידים.


ובניתיים

רק שתהיו לי בריאים,

ד"ר אורנה כץ אתר

מפמ"ר היסטוריה

אתר המפמ"ר למידה בחירום:

לרשותכם -

הנחיות לבניית ציון פנימי ממיר בגרות בהיסטוריה

מיקוד מיוחד לקיץ תש"ף

שיעורים מצולמים, על פי נושאי הלימוד

מצגות על פי נושאי הלימוד

דפי ריכוז של שאלות בגרות בנושא, כולל ניתוח של השאלות והצעות למטלות נספות המתאימות גם ללמידה מרחוק

שינוי כללי המענה בבגרות הקיץ הקרובה, שאלון 022281 (ראשי, 70%)

1. הנבחנים יענו על שאלות מ-3 פרקים מתוך פרקי הבחינה. לכל פרק 33.3 נקודות. ס"כ על הנבחן לענות על 3 או 4 שאלות (על פי הפרקים שבחר - בפרק הלאומיות יש 2 שאלות).
2. מתוך השאלות הללו יש לענות על 2 שאלות עם קטעי מקור.
3. בפרק הלאומיות יש 2 שאלות קטעי מקור, דבר הגדיל את אפשרות הבחירה. מי שבחר בשאלות אלה אינו מחוייב בשאלות קטעי מקור מפרקים אחרים.
4. נבחנים שאושרה להם בחינה מותאמת אינם חייבים לענות על שאלות עם קטעי מקור. המשמעות היא הרחבה ניכרת של אפשרויות הבחירה שלהם.
5. תלמיד שיבחר לענות על פרק הלאומיות חייב לענות על 2 שאלות מפרק זה וניקוד הפרק (33.3) יתחלק בין שתי השאלות.

בניית ציון פנימי ממיר בגרות

באתר המפמ"ר מופיע מסמך ההנחיות להיסטוריה המבוסס על ההנחיות של דסי בארי, מנהלת אגף על יסודי. בתי ספר המעוניינים לשנות את אופן בניית הציון, חייבים לפנות אלי במייל ornaka@education.gov.il, לפרט את הסיבה לשינוי ואת הדרך בה הם רוצים לבנות את הציון שלהם.

שימו לב - ציון התלמידאות הוא חלק מתוך הציון השנתי או הסמסטריאלי ולא יעלה על 10%.

מטלות לבניית ציון

כמופיע במסמכי ההנחיות, יש לסיים את הלמידה באירוע מסכם היכול להיות בחינה או 2 מטלות סיכום. אירוע הסיכום צריך להיות כשמו כן הוא - אירוע מסכם, משמע מתייחס לכלל הנושאים שהתלמידים אמורים היו להתייחס אליהם בבחינת הבגרות. וכמובן חשוב לעמוד בתנאי הסף הבאים:


1. ידע: המטלה מבוססת על שלושה פרקים מתוך ארבעה: בית שני/ערים וקהילות, לאומיות בעמים ובישראל – ראשית הדרך, המאבק להקמת המדינה, סוגיות בתולדות מדינת ישראל.

2. מיומנויות: המטלה כוללת לפחות שאלה אחת המבוססת על מקור מילולי או חזותי.

3. חשיבה מסדר גבוה: במטלה יש ביטוי כלשהו לחשיבה מסדר גבוה.

4. הנושא והשאלות רלוונטיות לתכה"ל, ובהלימה למופיע באשנ"ב.

5. השאלות עוסקות בהיבטים המרכזיים של הנושא הנדון.

6. כללי המענה הגיוניים.

7. כדי להשיב לשאלה נדרש ידע היסטורי שנלמד, ותלמיד לא יוכל לענות לשאלה על סמך הנתון בשאלון עצמו (בעיקר בשאלות מקור).

8. המטלה מאפשרת גם לתלמיד החלש-החרוץ להצליח בהתאם ליכולותיו.

9. שאלות מקור מחייבות התייחסות למקור. המקור איננו קישוט בלבד.

10. השאלות מנוסחות בצורה בהירה שאיננה משתמעת לשני פנים.

11. שאלות לבחירה דומות ברמתן (לא שאלה קשה ושאלה קלה).

12. חשוב מאד שכותבי המטלה יכתבו לעצמם תשובות אפשריות לכל שאלה – כך מגלים בעיות בניסוח השאלה.

13. בשאלות בהן נדרש להביא עובדות, נתונים וכד', חשוב לכמת ולהגדיר את המספר הנדרש, כדי להבטיח הערכה שוויונית לכלל התלמידים.

14. עברית, הגהה, צורה.

15. כדי לאפשר הערכה מהימנה ומקצועית חשוב לכתוב מחוון שיחלק את הניקוד בין הרכיבים השונים בכל שאלה.

מפגשי מורים בזום

ביום שני האחרון, 4 במאי קיימנו מפגש עם מורי החטיבות העליונות.

ביום רביעי הקרוב, 13במאי, נקיים מפגש נוסף, הפעם למורי חטיבת הביניים.

אתם מוזמנים כמוכן, לשאול, ובעיקר להשמיע ולכתוב - מהם הצרכים שלכם, מהם האתגרים וכיצד אנו יכולים לדייק את הניסיונות שלנו לסייע לכם.

הזימון יפורסם בפורום המורים בחטיבת הביניים ונוסיף אותו גם כאן.

כנס בקיוון הנכון

ב-19 במאי 15:00 - 18:00 יתקיים כנס בקיוון הנכון - כנס מקוון של המזכירות הפדגוגית.


ההשתתפות בכנס, בהתאם לתנאים המצורפים, מוכרת כחלק מהשתלמות המפמ"ר. מורים שהפסידו מפגש בהשתלמות שלכם יוכלו להשלים אותו בסיוע מפגש זה.

ובתנאי:

- השתתפתם במושב הפתיחה והסיכום

- השתתפתם ב-4 מושבים מתוך המבחר המוצע לכם (למעלה מ-50).

- מילאתם שאלון משוב לאחר כל מושב.

אירועי 75 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה (באירופה)

השנה נציין 75 שנה לסיום מלחמת העולם. במאי - באירופה ובקיץ - במזרח הרחוק.

וזו באמת סיבה למסיבה היסטורית.

יום זה מעוגן בחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס, 2000, ובחוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז 2017.


על פי החוק אנו מצווים לציין את היום הזה ולהעלות על נס את גבורתם של כמיליון וחצי היהודים ששירתו בצבאות בעלות הברית. אבל אתם ואני יודעים שאיננו זקוקים לחוק לשם כך. הנושא מצוי בתוכנית הלימודים וכמובן כמובן- חשוב לנו כמורים להיסטוריה לעשות זאת.


ולכן - הינה לרשותכם מגוון מקורות לציון האירוע המשמעותי כל כך:

נוסח החוק:
מאוצרות הספריה הלאומית:
הלוחמים היהודים בצבאות בעלות הברית - מצגת של גלבוע כהן, באתר המפמ"ר - למידה בחירום - היסטוריה. השיעור של גלבוע ישודר ב-10 במאי! עקבו אחר מערכת השידורים הלאומית.
הקרבות אחרונים של מלחמת העולם השנייה, מתוך אתר מאקו

אתר יד ושם: "מסטלינגרד לברלין: מדוע המערכה בדרך ההפוכה ארכה יותר משנתיים?"- לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית

מרצה: ד"ר דניאל עוזיאל, ראש מדור תצלומים, אגף הארכיונים ביד ושם
מתי: יום שני| 11.5.2020| י"ז באייר תש"ף| בשעה 17:30

מגוון מקורות היסטוריים בנושא החודשים האחרונים של הרייך השלישי
מאגרי המידע של מוזיאון הלוחם היהודי: המאגר כולל סרטונים מסודרים על נושאים, שירי מלחמה עם הסבר על כל אחד מהם והפנייה לביצוע - אוצר של ממש ודרך נפלאה ללמד את הנושא מזווית אחרת:
עוד מידע על יום הניצחון על הנאצים:
הפרק השישי והאחרון בסדרה אפוקליפסה - מלחמת העולם השנייה:
האפוקליפסה מלחמת העולם השנייה פרק 6 בעברית - פרק אחרון