דורסי יום ודורסי לילה מה הם?

הציפורים המיוחדות האלו הן הציפורים הכי אכזריים שיש בטבע ....

דורסי יום.

האם באמת צריך לקרוא להם כך דורסים טוב אז אם אמרתם כן אז צדקתם מה שמיוחד בהם הוא שהם באמת דורסים אבל לא כמו מכוניות על הקרקע אלא הם עפים בשמיים מוצאים את הטרף שלהם ואז הם פשוט נוחתים עליו עם כל הכוח והמהירות שלהם ונתקים עם המקור בטרף תופסים אותו ואז יש להם ארוחת בוקר מפוארת.

כמובן שיש להם דברים משותפים הם ציפורים אז ברור הם נוחתים או דורסים את הטרף שלהם הם עפים הם אוכלים בשר לא צמחוניים בכלל.

אבל אפילו עם יש להם שם דומה או עם הם מאותה משפחה עדיין יש דברים שונים הצבע נוצות שלהם הצבע מקור הגודל שלהם ועוד.

בז נודד