בביאליק אוהבים בע"ח

למידה ניידת בית ספר "ביאליק" קרית ביאליק