ASS VERSUS BEROEPSKEUZE

Teatske Bruinsma

Beroepskeuze

Het maken van een beroepskeuze is voor iedereen niet even makkelijk. Al op jonge leeftijd moeten studenten een keuze maken 'voor de rest van hun leven'. Het beroepskeuzeproces begint vaan aan het eind van het VO. De meeste leerlingen oriënteren door naar een Open Dag te gaan. Daarnaast gaan ze met de VO school vaak een dagje naar een Hogeschool om daar workshops en lezingen te volgen.

Kiezen

Er zijn drie factoren belangrijk bij het maken van een beroepskeuze:

  1. De student moet kennis hebben van zichzelf, zijn aanleg, bekwaamheden, ambities, interesses en bewerkingen;
  2. De student heeft kennis nodig van verschillende soorten werk, condities, voor- en nadelen, beloningen, kansen en vooruitzichten die bij dat werk horen;
  3. De jongere moet op realistische wijze kunnen redeneren over de relaties tussen de voorgaande twee factoren.

Deze drie factoren zouden getraind moeten worden tijdens het oriënteren naar een beroep, in het laatste jaar van het VO. Of dat gebeurd is de vraag.

Beroepskeuze versus autisme

Voor jongeren met ASS is kiezen nog een stukje lastiger dan voor jongeren zonder beperkingen of stoornis. Hieronder staan een aantal tips voor jongeren met ASS

  • Start zo vroeg mogelijk met het oriënteren voor een beroep;
  • Maar eventueel gebruik van het boekje KompAss, een begeleidingsprogramma met allemaal opdrachten/vragen bij het maken van een beroepskeuze. Deze is gratis te downloaden bij de website van het expertisecentrum Thomas More;
  • Voer gesprekken met je ouders, deze weten heel goed wat bij je past en wat misschien niet geschikt voor je is;
  • Ga naar verschillende Open Dagen met je ouders;
  • Kijk naar de grootte en indeling van de school, kijk of je je hier goed zou voelen;
  • Heb je een leuke opleiding gevonden? Ga dan in gesprek met je ouders en iemand van die opleiding. Vraag of er extra begeleiding/ondersteuning beschikbaar is. Vraag of de docenten ervaringen hebben met studenten met autisme;