דוד וגוליית

מגישות: עדי פרס וגפן ספורטה

Big image

מדוע בחרנו בתמונה זו?

בחרנו בתמונה זו מכיוון שהיא מתארת את ניצחונו של דוד. בתמונה גוליית מתואר כאיש גדול ובעל זרועות נפוחות אשר בידו מגן קרב ושיריון. ניתן לראות שגוליית זרוק על האדמה,דוד עומד עליו ובידיו ראשו המושמט של גוליית המסמל את הכרעת הניצחון של דוד. בנוסף ניתן לראות מהצד השמאלי של התמונה את הפלישתים בורחים ומצד ימין אנשיו של גוליית.