Training Managementvaardigheden

week 1 --> WEEK 2

REFLECTIE

reflectie:

Bij binnenkomst viel het mij meteen op: een hele andere opzet van de training. Met als onderwerp onze leerdoelen. Na een introductie mocht iedereen 2 kaartjes kiezen die op een tafel achter de kring waren neer gelegd (op elk kaartje stond een kwaliteit). Mede op basis van de gekozen kaartjes heb ik mijn leerdoel voor deze training geformuleerd: "Mezelf comfortabeler voelen wanneer ik iemand aanspreek en of feedback geef".

Ook aanbod kwam de 'ideale leidinggevende' en het 'ideale team'. In twee tallen werden hiervoor criteria opgesteld, waaruit gezamenlijk een top 5 werd gekozen. Al meteen vanaf het begin van de training ben je bezig om tot een gezamenlijk besluit te komen.

Terugkijkend op de training ben ik super enthousiast over de manier waarop de training gegeven wordt, de drie uur vliegen voorbij en je bent constant actief bezig niet alleen met je zelf maar ook met elkaar.


sta eens stil:

Opvallend bij mezelf: ik zie terug wat ik ook liet zien tijdens de challenge; een op het begin wat afwachtende houding, ik ben dan te vinden op de achtergrond. Nadat ik goed weet wat er gebeurd of ik zie dat iets niet loopt zodat ik zou willen dan treed ik naar de voorgrond.

Opvallend bij anderen: een persoon die eigenlijk steeds de voorgrond op treedt. En een sfeer die er heerst; dat niet alles wordt uitgesproken. En dat wat niet wordt uitgesproken wel wordt meegenomen met andere dingen en dan op het verkeerde moment 'eruit komt'.

Big image

OPDRACHTEN

OPDRACHT 1 'INLEZEN'

voldaan.


OPDRACHT 2 'MAKEN VAN EEN TEST'

Uitslag --> zie onderstaande afbeelding.


OPDRACHT 3 'WERKSITUATIE'

Persoonlijk hecht ik veel waarde aan een leidinggevende die situationeel leiding geeft en constant terugkoppelt. Verder ben ik van mening dat het belangrijk is je personeel uit te dagen, door te veel S1/S2 leiding te geven bestaat de kans dat je medewerkers zich meer passief op gaan stellen. door verantwoordelijkheden meer bij de medewerker te leggen worden zij uitgedaagd om actiever mee te denken en worden zij meer betrokken bij de werkzaamheden en het bedrijf zelf.

RESULTAAT TEST - SITUATIONEEL LEIDING GEVEN

Big image