ביקור בבית התפוצות

חוויה קבוצתית בלתי נשכחת

הודעה חשובה

ביום רביעי, 23/03/2016 נפגש כולנו בשעה 08:00 בדיוק בביה"ס "יגאל-אלון" שבקדימה ומשם נצא ל"מוזיאון בית התפוצות" , מבוגרים וילדים יחדיו. מי שמעוניין להגיע בכוחות עצמו, מתבקש להודיע מראש.

מידע על "בית התפוצות"

בית תפוצות, מוזיאון עם יהודי, הוא מוסד עולמי שמספר על תרבות אחת רב-פנים, עשיר ועתיר רבדים; הוא מספר אנשים ונשים, על מבוגרים וילדים, על משפחות וקהילות, על השנה עברית, על תלאות, פרותי רוח, חינוך ויצירה, מסורות ואורחות חיים של עם יהודי, אשר נוצר במגוון ארצות, בכל מיני תקופות, תחת השליטים ומשטרים שונים על ועל והשמחות ומועדיה , ובשבעים לשונות, במשך אלף שנים. בבית תפוצות מתואר עם יהודי, עם בקרב עמים אחר, אשר שומר ומטפח גם קשר מיוחד אל ארץ ישראל ואל המדינה ישראל.

בית התפוצות נ וסד בשינה 1,978 הודות לחזונו של נחום גולדמן, נשיא קונגרס יהודי עולמית (בשנתי 1,954-1,977). מוזיאון נמצא בקמפוס אוניברסיטת תל-אביב.

בשנת 2,005 עבירה הכניס את חוק בית תפוצות, אשר מגדיר אותו כ"מרכז לאומי לקהילות ישראל בארץ ובעולם ".

בית תפוצות הן "חברה לתועלת הציבור" (חל"צ).