ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 2013

Εξαγωγές - Εκθέσεις - Εξοπλισμός - Πιστοποιήσεις

Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Επιλέξιμες είναι οι νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Αυγούστου του 2012 και δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών και επιλεγμένων δραστηριοτήτων του εμπορίου και οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του Προγράμματος. Δύναται να είναι επιλέξιμες και επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε μη επιλέξιμο ΚΑΔ, και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμη για το πρόγραμμα δραστηριότητα.


Ποσοστά Επιδότησης

1. 45% για μεμονωμένες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και επιλεγμένων υπηρεσιών
2. Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα του εμπορίου, οι οποίες:
  • Υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίες: 35%
  • Υποβάλουν εκτός από δικό τους επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών για τους σκοπούς του προγράμματος, με τουλάχιστον δύο επιλέξιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των περιπτώσεων (Α) εκ των οποίων η μία τουλάχιστον μεταποιητική: 55%
3. Μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και επιλεγμένων υπηρεσιών, οι οποίες:
  • Υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίες: 30%
  • Υποβάλουν εκτός από δικό τους επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών για τους σκοπούς του προγράμματος, με τουλάχιστον δύο επιλέξιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των περιπτώσεων (Α) εκ των οποίων η μία τουλάχιστον μεταποιητική: 45%
4. Ομάδες Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων τουλάχιστον 3 επιχειρήσεων της
Περίπτωσης (Α) οι οποίες υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από δικό τους επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών για τους σκοπούς του προγράμματος: 55%


Corespond

Η Corespond στην πάνω από δέκα χρόνια πορεία της ανέπτυξε ένα δίκτυο συνεργατών και συνεργαζομένων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή ουσιαστικών και καινοτόμων λύσεων, προσφέροντας ισχυρό επιχειρηματικό πλεονέκτημα.

Αναγνώρισε την ανάγκη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης και εξασφάλισε στρατηγικής σημασίας συνεργασίες ώστε να καλύψει τις ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό πέτυχε οι ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση σε Υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που αποτελούσαν προνόμιο μόνο των μεγάλων εταιρειών.

Λήξη Προγράμματος

Thursday, Oct. 10th 2013 at 2pm

This is an online event.