Europa

Grenzen in de EU

Grenzen

Een grens tussen landen geeft aan waar het grondgebied van het ene land ophoudt en van het andere land begint. Aan beide kanten van de grenzen zijn er verschillen, zoals snelheidsbeperkingen. Binnen de EU verdwijnen de binnengrenzen, maar de buitengrenzen worden juist versterkt.

binnengrenzen

Voor de Europese integratie zijn de binnengrenzen een belemmering. Sinds het Verdrag van Rome(1958) Wordt geprobeerd om de binnengrenzen te laten verdwijnen. In de zogenaamde Schengenlanden verdween vanaf 1985 de paspoortcontrole. Tussen de Schengenlanden is er vrij verkeer van personen. Binnen de EU is er ook vrij verkeer van goederen en informatie.


Geen binnengrenzen in EU heeft voordelen zoals:


  • geen tijdrovende en dure grenscontroles meer.
  • een betere samenwerking bij bijvoorbeeld grensoverschrijdende milieuverontreiniging. Dat scheelt tijd en geld.
  • Geen invoerheffingen op producten van andere landen van de EUHet verdwijnen van de binnengrenzen heeft ook nadelen. Zo kunnen criminelen en illegalen zich binnen de landen van de EU vrij bewegen

Buitengrenzen

Terwijl de betekenis van de binnengrenzen afneemt, neemt die van de buitengrenzen toe. op het grondgebied van de EU gelden steeds meer dezelfde regels, waardoor de buitengrenzen juist scherper geworden.


Aan de buitengrenzen wordt de controle verscherpt. Het is moeilijker om de EU binnen te komen. Ze probeert men aan de buitengrenzen politieke vluchtelingen tegen te houden. Zij hebben hun land verlaten op de vlucht voor oorlog of onderdrukking. Meestal vragen deze mensen bescherming of politiek asiel in het land waar ze aankomen.


Met verscherpte controle wordt het aantal politieke vluchtelingen in de EU-landen beperkt. Mensen van buiten Europa komen moeilijker Fort Europa binnen. Het totaal aantal asielaanvragen in de EU is de afgelopen jaren gedaald

Diensten verlenen in het buitenland

Als u in uw woonland een geregistreerd dienstverlenend bedrijf heeft (bijv. als architect of toeristische gids), mag u die diensten ook in een ander EU-land aanbieden zonder daar een bedrijf of filiaal op te zetten.

Dit kan nuttig zijn als u:

  • uw diensten daar tijdelijk wilt aanbieden
  • uw diensten daar aan een specifieke klant wilt aanbieden
  • de markt wilt verkennen voordat u uw bedrijf daarheen verplaatst

In theorie mag u diensten verlenen in een ander EU-land zonder dat u aan alle administratieve procedures en regels hoeft te voldoen, zoals het verkrijgen van voorafgaande toestemming. Maar soms bent u wel verplicht aan de autoriteiten te melden dat u diensten gaat verlenen in dat land.

Het andere land moet geldige redenen hebben om eigen voorwaarden op te leggen.

bronnen

mijn bronnen zijn het werkboek

de site van de EU (Europa.EU)

google

wikipedia