"Бібліотечна освіта"

Мозковий штурм

"Яким має бути сучасний бібліотекар та як його цьому навчити"

Обговорюємо проблему "Бібліотечна освіта" та її просування у закладах освіти, що готують бібліотечних фахівців.
На зустріч запрошуються всі, хто бажає долучитися до формування концепції.

"Бібліотечна освіта"

Thursday, March 6th, 10am

Бібліотека Антоновичів НаУКМА, м.Київ, вул.Сковороди, 2,

(вхід в браму напроти памятнику Сковороді, Контрактова площа).

For more information, visit the event page on Facebook.

Чому ми збіраємось?

Формування інформаційного суспільства та суспільства знань, зміни соціальних функцій бібліотек на сучасному етапі, впровадження інформаційних технологій спонукають переглянути вимоги до підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів, здатних орієнтуватися у багатовимірному інформаційному просторі. Змінюється не лише сфера, для якої готуються фахівці, але й характер знань та професійної поведінки бібліотекарів.

Проблема: існуюча система підготовки бібліотекарів у вузах культури України застаріла, негнучка, не враховує реальних потреб бібліотек, відстає від міжнародних стандартів та світових бібліотечних тенденцій та стандартів бібліотечної освіти, має слабку матеріальну базу для здобуття необхідних знань та навичок, має часто застарілі кадри викладачів, які не володіють необхідним рівнем кваліфікації.

Назріла необхідність реформування вищої бібліотечної школи та вироблення нового освітнього стандарту за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія» та включення його в світовий професійний освітній процес. Важливим є також не лише навчити студентів основам професії, але навчити вчитися протягом всього життя, розвивати творчі здібності.

Як долучитись? Контактуйте з координаторами. Ініціюйте обговорення в своєму регіоні.

"Бібліотеки" - ініціативна група Асамблеї діячів культури України

Робота ініціативних груп координується в цій групі.

Спільнота створена з метою збору пропозицій для роботи експертної групи УБА щодо подолання кризових явищ у галузі.

Tetiana Yaroshenko

Ініціатор обговорення.