правда-האמת

הניצחון הגדול

קרב קורסק

Monday, Aug. 23rd 1943 at 9pm

Volgograd, Russia

המערכה סביב בליטת קורסק התחוללה בחודשים יולי ואוגוסט 1943 בין הצבא הסובייטי לבין צבא גרמניה הנאצית, והייתה אחת המערכות המכריעות בחזית המזרחית בפרט, ובמלחמת העולם השנייה בכלל. קרב קורסק נחשב גם לקרב השריון הגדול ביותר בהיסטוריה, מכיוון שהשתתפו בו למעלה מ-6,000 כלי רכב משוריינים משני הצדדים. הקרב החל במתקפה גרמנית על מבלט קורסק - בליטה גדולה בקו החזית, שנוצרה עקב התקדמות הצבא האדום מערבה בחורף 1942/43. המתקפה (16-5 ביולי) נועדה לכתר ולהשמיד את הכוחות הסובייטיים בשטח הבליטה באמצעות מתקפה מתמקדת מצפון ומדרום על שני האגפים של המבלט הסובייטי. אף שהגרמנים ריכזו לצורך המתקפה חלק גדול מכוחותיהם הניידים בחזית הסובייטית, נכשלה המתקפה בהשגת יעדיה ולא הצליחה להבקיע דרך מערך ההגנה הסובייטי העמוק, שנתמך על ידי עתודות משוריינות רבות עוצמה. היה זה הכישלון המשמעותי הראשון של טקטיקת הבליצקריג הגרמנית במהלך המלחמה. הכוחות הגרמניים נאלצו בסופו של דבר לסגת לעמדות המוצא שלהם, לאחר ששני הצדדים ספגו אבדות כבדות.

התנהגות מנהיגותית-ז'וקוב

לזכותו של ז'וקוב נזקפים ניצחונות רבים בחזית נגד הגרמנים

ז'וקוב החל בקרבות בלימה שהאטו את קצב התקדמות הגרמנים. באותו זמן החל להכין את מתקפת הנגד עם דיוויזיות רעננות שהובאו מסיביר. הגרמנים הגיעו עד למרחק של 27 ק"מ ממוסקבה ונעצרו בקור המקפיא. ב-6 בדצמבר 1941 פתח ז'וקוב במתקפת החורף. המתקפה הצליחה באופן חלקי אבל הצבא הגרמני נהדף למרחק של 100-200 ק"מ ומוסקבה ניצלה. שנה לאחר מכן התרכזה המערכה בדרום, בעיקר בסטלינגרד. סטלין רצה לתקוף את הצבא הגרמני חזיתית, אך ז'וקוב והמפקדים הבכירים שכנעו אותו שכדאי יותר לתקוף באגפים ולסגור על הארמייה ה-6 (מבצע אורנוס). המבצע אמנם לא השיג את כל יעדיו, אבל את היעד המרכזי, כיתור הארמייה השישית וניצחון בקרב סטלינגרד, הושג במלואו. הוורמכט חטף מהלומה כל כך קשה (כ-90,000 שבויים) שממנה התקשה להתאושש. על הניצחון בקרב המכריע-ז'וקוב זכה באות "מסדר סוברוב" היוקרתי שנה לאחר מכן היה ז'וקוב אחראי לניצחון בקרב קורסק ושנה לאחר מכן לניצחון בכיבוש בלארוס (מבצע בגרטיון). ז'וקוב קיבל את הפיקוד על החזית הביילורוסית הראשונה וב-16 באפריל 1945 פתח בקרב על ברלין תוך מרוץ עם הזמן כנגד מרשל איבן קונייב. ב-9 במאי 1945 חתם ז'וקוב בברלין, בשם ברית המועצות, על מסמך הכניעה של גרמניה. לאחר המלחמה

ניצחונינו הגדול