BACK-UP

netwerken!?!

Big image

BACK-UP

Netwerken van jongeren met of zonder migratieachtergrond versterken in verbinding met elkaar!

Voor een gelijkwaardige toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt

Uit onderzoek blijkt dat:

 • Jongeren met een migratieachtergrond hebben niet dezelfde kansen als 'Nederlandse' jongeren op de arbeidsmarkt

 • Het ontbreekt deze jongeren aan een goed netwerk

 • 'Nederlandse' jongeren hebben vaak geen idee wat hun netwerk is


BACK-UP wil jongeren en hun leerkrachten betrekken in een proces om netwerken te bouwen en dominante netwerken toegankelijk maken voor ‘outsiders’. Met als uitkomst de netwerken van jongeren met en zonder migratieachtergrond versterken in verbinding met elkaar.

Integratie.....gelijke toegang tot de arbeidsmarkt

 • Achterblijvende arbeidsparticipatie
 • Taal
 • Voorkoming van discriminatie op de arbeidsmarkt
Big image

Integratie......sociale banden met elkaar aangaan

 • Jongeren samenbrengen
 • Leren van elkaar
 • Waarderen van elkaar
 • Verbinding aangaan
Big image

Uitkomsten van BACK-UP

 • Jongeren kunnen effectieve netwerken ontwikkelen, onderhouden en gebruiken in hun zoektocht naar een stageplaats en later werk

 • Coaches leren coaching vaardigheden welke als onderdeel erkent worden binnen hun opleiding

 • Docenten leren goede ondersteuning te geven aan studenten bij het inzetten van hun netwerken