Homo habilis

Van descobrir el foc

Homo erectus

Característiques :

físiques , capacitat cranial

Edat: d'1,8 a 0,3 milions d'anys

Alçada: 1,50 a 1,65 metres

Pes : 45 a 55 kg

Capacitat cranial: 850 - 1.000 cm3

Localització: Àsia central i oriental

hàbitat: sabanes, boscos

Foc: dominat

Descobriment : foc

Els descobriments més significatius del període : el foc es el mes important que van descobrir
Big image