Istorija interneta

Istorija interneta počinje razvojem prvih računara i prvim vizijama o umrežavanju. U svom poznatom članku u časopisu Atlantic Monthly, Venivar Buš je istakao da nedostaci u razmjeni novih teorija i otkrića usporavaju naučni napredak. Kao odgovor na taj problem, on je zamislio jedan sistem za brzu razmjenu i organizovanje naučnih informacija, na raspolaganju svima kome su potrebne i nazvao ga memex. Memex je trebalo da bude jedan transparentan sistem gdje su uskladišteneknjige, slike, časopisi, novine, rukopisi i naučni eseji i bilješke, tako da svako ko ima računar i znanja o njegovom sistemu indeksiranja može da im pristupi.

prve ideje o umrezavanju racunara

Godine 1962., prvi direktor ARPA-e, Džek Rujna, postavio je matematičara, psihologa i velikog poznavaoca računarstva, Džozefa Liklajdera na čelo ARPA-inog komandnog i kontrolnog odjeljenja. U svom eseju Man-Computer Simbiosis iz 1960. godine, Liklajder je predložio ideju o interaktivnom računarstvu koju danas svi korisnici računara podrazumjevaju. Inspiracija su mu bili vizionarski tekstovi Buša i Alana Tjuringa o upotrebi računara za uvećanje ljudske inteligencije smatrajući da će računari biti mnogo više od običnih mašina za računanje. Takođe je smatrao da će veza između ljudi i računara dovesti do toga da se bitne odluke donose u saradnji a problemi rješavaju u realnom vremenu, bez kašnjenja karakterističnih za računarstvo 1950ih.[6]

Kao dodatak svim ovim revolucionarnim idejama, Liklajder je bio prvi koji je predvidio povezivanje računara koji se nalaze na različitim mjestima, udaljeni jedni od drugih. Devet godina prije nego što je tako nešto postalo stvarnost,

Od teorije ka praksi umrežavanja

Iako je Liklajder zamislio šta je to što bi jedna distriburiana interaktivna mreža računara mogla postići, a Tejlor koje bi probleme mogla riješiti, Leonard Klajnrok je 1961. godine teorietisao o novoj komunikacionoj tehnologiji koja bi takvu mrežu učinila mogućom.[3] Dva glavna problema koje je trebalo riješiti prije pokušaja stvaranja jedne takve računarske mreže bili su: (a) sposobnost mreže da podrži primanje i obradu podataka preko postojećih telefonskih linija dovoljno brzo da omogući njihovu efikasnu obradu i u realnom vremenu, i (b) stvaranje mreže koja može da podrži jedinstvene potrebe koje uključuje razmjena podataka generisanih pomoću računara. Još dok je bio student na MIT-u, 1961. godine, Klajnrok je predložio ono što će kasnije dobiti ime tehnologija komutacije paketa, odnosno najefikasniji način za prenos podataka u mreži.[11][12] Dvojica drugih istraživača, Bob Dejvis u Britanskoj nacionalnoj fizičkoj laboratoriji i Pol Baran u korporaciji RAND,

Mreža ili internet

Uspjeh Međunarodne konferencije o računarskim komunikacijama, učinio je da se redovi naučnika zainteresovanih za mreže na bazi komutacije paketa značajno prošire. Međutim, konferencija je takođe pokazala da još uvijek postoje značajne prepreke za ostvarenje Liklajderove vizije o ...mislećoj centrali koja bi imala funkcije današnjih biblioteka ujedno sa anticipiranim naprecima u tehnologijama skladištenja, preuzimanja i razmjeni informacija… Iako su se sada umreženi računari mogli koristiti za dijeljenje elektronskih komunikacija, razmjenu datoteka i sl., te iste opcije nisu bile dostupne između različitih mreža. Drugim riječima, računarski naučnici koji su radili na Univerzitetu u Juti, iz mreže ARPANET, nisu mogli razmijenjivati komunikaciju i datoteke sa svojim kolegama na Univerzitetu u Mičigenu, iz mreže MERIT.

Globalizacija interneta

Mreža širine i dometa interneta, ubrzo je prevazišla sposobnosti njenih korisnika da prate sve moguće lokacije informacija. U preko 50 000 poveznih mreža, praćenje lokacija datoteka i IP adresa je postalo prosto nemoguće. Uvidjeviši problem, računarski naučnici su krenuli da pišu softver koji bi pomogao korisnicima da pronađu i razmijenjuju datoteke. Jedan od najpopularnih je bio Gopher, koji su 1991. godine napisali Pol Lajnder i Mark P. Makejl iz Univerziteta u Minesoti. Gopher i njegovi nasljednici su omogućili korisnicima da pretražuju datoteke koje bi mogli preuzeti na svoje računare putem protokola za razmjenu datoteka (File Transfer Protocol - FTP). Gopher je bio jedan protokol interneta koji je nudio tekstualni ili komandni interfejs za preuzimanje datoteka i podataka sa računara servera. Sajtovi bazirani na Gopher-u su organizovali datoteteke tako da su korisnici mogli da ih pretražuju. Ova rane verzije softvera za pretraživanje interneta, donekle su riješile problem i umnogome olakšale pronalaženje datoteka na internetu